*alt_site_homepage_image*

Nuo karo siaubo pabėgę ukrainiečiai galės gauti socialinę paramą (papildyta)

decoration

Kovo 17 d. Seimas pritarė siūlymui laikinąją apsaugą gavusiems ukrainiečiams skirti socialinę paramą. Visiems Ukrainos karo pabėgėliams bus suteikta laikinoji apsauga vieneriems metams, prireikus ji galės būti pratęsta dar vieneriems metams. Į Lietuvą jau yra atvykę beveik 18 000 ukrainiečių, pabėgusių nuo karo Ukrainoje –  daugiausia tai moterys su vaikais, beveik 8 000 vaikų ir apie 1 200 vyresnių nei 60 metų asmenų. Vilniaus rajone šiuo metu apsigyveno 173 nuo karo Ukrainoje pabėgę asmenys.

Užimtumo tarnybos duomenimis, jau sulaukta 7 400 darbo pasiūlymų įdarbinti nuo karo bėgančius žmones iš 730 darbdavių, todėl tikėtina, kad dalis ukrainiečių sėkmingai integruosis į mūsų šalies darbo rinką. Šiuo metu beveik 700 ukrainiečių jau įsidarbino, o Užimtumo tarnyboje yra užsiregistravę beveik 2 000 darbingo amžiaus ukrainiečių.

Siekiant sumažinti nuo karo bėgančių ukrainiečių socialinę atskirtį, laikinąją apsaugą gavę ukrainiečiai turės teisę į socialinę paramą. Jie galės gauti visas išmokas vaikams (įskaitant vaiko pinigus, o globojami vaikai – ir globos (rūpybos) išmoką), vienkartinę paramą įsikūrimui, būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijas ir kitas socialines išmokas. Jiems priklausys ir socialinės paslaugos.


KONTAKTAI KUR KREIPTIS DĖL IŠMOKŲ


Vienkartinė įsikūrimo pašalpa ukrainiečiams

Papildyta:

Vienkartinė išmoka įsikurti skirta įsigyti būtiniausius reikmenis jau įsikūrus savarankiškai nuomojamame būste.

Gauti vienkartinę išmoką įsikurti gali (vienkartinė įsikūrimo pašalpa mokama vieną kartą):

vienas laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavęs užsienietis arba dviejų laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis 

4 valstybės remiamų pajamų dydžių;

trijų–keturių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis

6 valstybės remiamų pajamų dydžių;

penkių–šešių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis

7 valstybės remiamų pajamų dydžių;

septynių ir daugiau laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis

8 valstybės remiamų pajamų dydžių;

1 valstybės remiamų pajamų dydis – 129 Eur.


Išmoka skiriama vienam laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privačiam namų ūkiui. Jeigu vienas iš laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privataus namų ūkio narių jau gavo vienkartinę išmoką įsikurti, nė vienam kitam nariui nurodyta išmoka neskiriama.

Kas gali gauti?

Vienkartinę išmoką įsikurti turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai, jeigu jie atitinka šias sąlygas:

 1. yra vyresni kaip 18 metų ir dirba pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai dirba Lietuvos Respublikoje, arba yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje.

Šis reikalavimas netaikomas:

 • asmenims, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje;
 • asmenims, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių;
 • nėščioms moterims, kurioms iki numatomos gimdymo datos yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų;
 • vienam gyvenančiam asmeniui arba vienam iš privataus namų ūkio narių, jei jis slaugo ar prižiūri kitą šio privataus namų ūkio narį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, savo ar kito šiam privačiam namų ūkiui priklausančio asmens vaiką (-us) (įvaikį (-ius) arba vaiką (-us) (įvaikį (‑ius), kuriam (-iems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje;
 • vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų, auginančių: vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 8 metų; švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius), kai švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų;
 • vienam iš senelių, prižiūrinčių vaiką iki 3 metų;
 • asmenims, kuriems nustatytas neįgalumas, dėl kurio jie negali dirbti.

 1. ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui yra sudarę Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurioje nurodyti nuomojamose gyvenamosiose patalpose kartu gyvenančių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių, priklausančių tam pačiam privačiam namų ūkiui, vardai, pavardės, gimimo datos.

PRAŠYMAS DĖL VIENKARTINĖS ĮSIKŪRIMO IŠMOKOS


Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija ukrainiečiams

Konsultuoja: Božena Bednova tel. +3705(2)730407, el. paštas bozena.bednova@vrsa.lt

Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija skiriama asmenims ir šeimoms, kurie:

 • yra deklaravę turtą ir gautas pajams ir šie dydžiai neviršija nustatytų pajamų ir turto dydžių;
 • neturi Lietuvos nuosavybės teise priklausančio būsto arba nuosavybes teise turimas būstas yra nusidėvėjęs;
 • ne trumpiau kaip 1 metams išsinuomojo būstą savivaldybėje, kurioje yra deklaravę gyvenamąją vietą ar yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, ir nuomos sutartį įregistravo Nekilnojamo turto registre.

Svarbu: kompensacija skiriama, jeigu išnuomoto būsto plotas, tenkantis vienam asmeniu ar šeimos nariui, yra ne mažesnis kaip 10 kv.m.

Teisę į socialinę paramą turi ukrainiečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvoje.


Išmokos vaikams

Išmoka vaikui (vaiko pinigai), papildomai skiriama išmoka vaikui, vienkartinė išmoka vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, išmoka gimus dvynukams (trynukams ir pan.), išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

Dėl išmokų vaikui skyrimo galima konsultuotis paskambinus tel.+370(5)2401080 ir +370(5)2532313.

Ukrainiečių šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, kurie Lietuvoje pradės lankyti mokyklą, turi teisę į nemokamą maitinimą mokykloje ir, prasidedant naujiems mokslo metams – į paramą mokinio reikmenims įsigyti.

Dėl nemokamo mokinių maitinimo galima konsultuotis paskambinus tel. +370(5)2750063; +370(5)2401008.

 

Papildyta:

KOMPENSACIJA UŽ PRIEŠMOKYKLINĮ IR IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ VAIKAMS IKI 6 METŲ

Kompensacija už priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą vaikams iki 6 metų skirta palengvinti vaikų integraciją į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, taip sudarant sąlygas tėvams ieškoti darbo ir dirbti.

Laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai turi teisę gauti kompensaciją vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti, kas mėnesį jiems apmokant faktines išlaidas, bet ne didesnes kaip 1,6 bazinės socialinės išmokos dydžio gauti mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti.

1 bazinės socialinės išmokos dydis – 42 Eur.

Kompensaciją vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti, gauti turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai, jeigu:

jie yra vyresni kaip 18 metų ir dirba pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai dirba Lietuvos Respublikoje, arba yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje.

KUR KREIPTIS DĖL IŠMOKŲ?

Dėl vienkartinės išmokos įsikurti bei kompensacijos vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti skyrimo vienas iš pilnamečių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privataus namų ūkio narių, gali kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją, pateikti prašymą ir kitus reikalingus dokumentus, įrodančius teisę išmokoms gauti.

Vilniaus rajono seniūnijų kontaktai skelbiami čia: https://www.vrsa.lt/savivaldybes-administracija/struktura-ir-kontaktai/104/seniunijos/d15


Šalpos pensijos ukrainiečiams – kreiptis į artimiausią „Sodros“ teritorinį skyrių arba internetu
www.sodra.lt/en

Nuo karo pabėgę ir laikinąją apsaugą Lietuvoje turintys ukrainiečiams bus mokamos ir šalpos pensijos. Jie taip pat turės teisę į slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas.

Pagalbos sulauks ir tie pensininkai, kurie gyvena Lietuvoje ir gauna pensijas iš Ukrainos. Dėl karo veiksmų Ukraina jiems išmokėti pensijų šiuo metu negalės. Tol, kol situacija stabilizuosis, jiems bus mokamos šalpos pensijos. Ukrainos mokamos pensijos yra labai mažos, vidutinė pensija siekia 60 eurų. Todėl jiems dažniausiai yra primokama iki šalpos pensijos dydžio. Teikiami siūlymai leis jų situaciją išlaikyti  nepakitusią, tačiau bus užtikrintas pensijos mokėjimas tol, kol tai vėl galės daryti pati Ukraina.

Pagalba, išmokos ir paslaugos neįgaliesiems

Dėl tikslinių kompensacijų neįgaliesiems galima konsultuotis paskambinus +370(5)2400716; +370(5)2755062.


Piniginė socialinė parama

Ukrainiečiai, gavę laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje ir Migracijos departamento išduotą leidimą laikinai gyventi dėl socialinės paramos gali kreiptis ir pateikti prašymus gyvenamosios vietos seniūnijoje. Seniūnijų adresus ir telefonus galite rasti čia.

Laikinąją apsaugą Lietuvoje gavę ukrainiečiai, kurie neturės pajamų, turės teisę gauti socialinę pašalpą, taip pat būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas.

Socialinė pašalpa, kai vidutinės pajamos vienam žmogui mažesnė nei 141,9 Eur/mėn.

Būsto šildymo išlaidų kompensacija, kai išlaidos šildymui viršija 10 proc. skirtumo tarp pajamų ir 2 valstybės remiamų pajamų dydžių (258 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (387 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui.

Karšto vandens išlaidų kompensacija, kai karšto vandens išlaidos viršija 5 proc. šeimos ar asmens pajamų.

Geriamojo vandens išlaidų kompensacija, kai geriamojo vandens išlaidos viršija 2 proc. šeimos ar asmens pajamų.

Vienkartinė piniginė parama. Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skiriamos siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, patekusiam į sunkią materialinę padėtį.


Socialinės paslaugos

Dėl socialinių paslaugų teikimo konsultuoja Socialinės rūpybos skyrius tel. +370(5)2400511; +370(5)2400785; +370(5)2750557.

Kam gali būti skirtos: darbingo amžiaus asmenims su negalia, senatvės amžių sulaukusiems asmenims.

Asmenims, turintiems leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, gali būti skiriamos ir teikiamos bendrosios ar specialios socialinės paslaugos.

Dėl socialinių paslaugų šeimai ir vaikui konsultuoja: Kristina Malinovska, tel. +370(5)2755615, el. paštas kristina.malinovska@vrsa.lt, Jolanta Lukaševič, tel. +370(5)2401911, el. paštas jolanta.lukasevic@vrsa.lt


Parama ukrainiečiams, jei mirė artimasis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo nuostatomis, mirusį laidojantis asmuo turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją.


Paprastesnė procedūra norintiems globoti ukrainiečių vaikus

Planuojama nustatyti galimybes greičiau skirti atstovą nelydimiems nepilnamečiams, kurie atvyksta į Lietuvą be savo tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą. Pagal galiojančius mūsų šalies teisės aktus, asmuo gali būti paskirtas vaiko globėju (rūpintoju) tik praėjęs vertinimą, mokymus ir pan., tai gali trukti apie 3 mėnesius.

Atsižvelgiant į tai, kad iš Ukrainos pasitraukę asmenys gali atvykti į Lietuvą ne tik su savo vaikais, tačiau ir, pavyzdžiui, draugų šeimos vaikais, taip pat į tai, kad Lietuvoje gali atsirasti žmonių, norinčių rūpintis nelydimais nepilnamečiais ukrainiečiais, siūloma numatyti išlygą, kad kai yra įvesta karo padėtis, nepaprastoji padėtis, taip pat paskelbta ekstremalioji situacija dėl masinio užsieniečių antplūdžio, nelydimam nepilnamečiui globa (rūpyba) nustatoma supaprastinta tvarka.

Dėl vaikų globos ir socialinių paslaugų šeimai ir vaikui kreiptis: Kristina Malinovska, tel. +370(5)2755615, el. paštas kristina.malinovska@vrsa.lt, Jolanta Lukaševič, tel. +370(5)2401911, el. paštas jolanta.lukasevic@vrsa.lt


Įvertinkite naujieną