*alt_site_homepage_image*

Nemokamai pasirūpinkite savo ir kitų saugumu – atlikite profilaktinį testą dėl Covid-19

decoration

Vyriausybei praplėtus profilaktinio periodinio testavimo grupes, nemokamai profilaktiškai dėl koronaviruso kviečiami aktyviai testuotis ne tik asmens sveikatos priežiūros, socialinių ir švietimo įstaigų darbuotojai, bet ir kultūros, meno, sporto ir verslo sričių atstovai. Pasitikrinti, atlikdami tyrimą dėl Covid-19, gali prekybos, grožio, sporto, laisvalaikio ir (ar) pramogų paslaugų specialistai, taip pat šias veiklas vykdantys įmonių darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su klientais. Norint išsitirti registruotis reikia Karštąja koronaviruso linija 1808 arba el. būdu www.1808.lt. Dirbantiems Vilniaus rajone testai atliekami Vilniaus miesto mobiliajame punkte. Testavimas finansuojamas valstybės lėšomis.

Siekiant užkirsti kelią galimiems koronaviruso protrūkiams atsirasti bei norint kuo greičiau grįžti į įprastinį gyvenimą, būtinas periodinis profilaktinis darbuotojų testavimas, leidžiantis itin greitai atsekti galimus koronaviruso užsikrėtimo atvejus.

Primename, kad įsigaliojus Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimams, priklausomai nuo darbo pobūdžio, tam tikrų darbų ir veiklų atstovai, turintys nuolatinį tiesioginį kontaktą su kitais asmenimis, turi pasitikrinti sveikatą ir atlikti koronaviruso nustatymo tyrimą – arba periodiškai, arba vieną kartą prieš pradedant veiklą po draudimų ar ribojimų panaikinimo.

Periodiškai, kas 7-10 dienų, tikrintis ar neserga Covid-19 turi darbuotojai dirbantys:

 • asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
 • socialines paslaugas teikiančiose įstaigose;
 • švietimo įstaigose;
 • vaistinėse.

Vieną kartą prieš grįžtant į darbą, tikrintis ar neserga Covid-19, turi darbuotojai veiklą pradedantys vykdyti šiose srityse:

 • kultūros ir meno;
 • fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto;
 • viešojo maitinimo paslaugų teikimo;
 • mažmeninės prekybos;
 • laisvalaikio ir (ar) pramogų paslaugų (baseinų ir pirčių paslaugos, žaidimų kambarių, šokių, diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla);
 • grožio paslaugų ir apgyvendinimo.

Profilaktiškai savanoriškai testuotis raginami darbuotojai, turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu:

 • policijos, priešgaisrinių ir kt. tarnybų, laisvės atėmimo vietų pareigūnai bei darbuotojai;
 • vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai, dalyvaujantys konsultacijose mokyklose, taip pat profesinio mokymo programų, vykdomų kartu su socialinių įgūdžių programa, mokiniai, profesinio mokymo programų mokiniai, studentai, dalyvaujantys privalomose praktikose, praktiniuose mokymuose ar kompetencijų vertinime, kurių neįmanoma atlikti (vykdyti) nuotoliniu būdu;
 • psichologinę, pirminę emocinę pagalbą ar psichoterapijos paslaugas teikiantys specialistai;
 • institucijų, įstaigų ir organizacijų darbuotojai bei savanoriai, užtikrinantys karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę;
 • gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantys darbuotojai, dirbantys Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatytose pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse – AB „Lietuvos paštas“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“;
 • muziejų, kitų ekspozicijų erdvių, bibliotekų, jų ir valstybės archyvų skaityklų ir valstybės kultūrinių rezervatų direkcijų darbuotojai, profesionalių scenos menų kolektyvų (chorų, teatrų trupių, orkestrų ir kt.) darbuotojai;
 • audinių ūkių darbuotojai;
 • VĮ „Regitra“ darbuotojai ir transporto priemonių vairavimo praktinius mokymus vykdantys asmenys;
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės augalininkystės tarnybos, Žuvininkystės tarnybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojai, savivaldybių administracijų ir seniūnijų darbuotojai, atliekantys pasėlių deklaravimo funkcijas;
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos konsultavimo telefonu specialistai;
 • Muitinės departamento pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai bei darbuotojai;
 • prokuratūrų, teismų, notarų, advokatų, antstolių biurų darbuotojai;
 • asmenys, vykdantys savanorišką veiklą ASPĮ, socialinių paslaugų ir švietimo įstaigose.

Pilną sąrašą asmenų, kuriems atliekamas testavimas, rasite Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendime Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“

Profilaktiniame testavime dalyvaujantys darbuotojai registruojasi per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą telefonu arba elektroniniu būdu pildant elektroninę registracijos formą adresu https://selfreg.myhybridlab.com ir pasirenka registracijos tipą „Profilaktiškai besitikrinantiems“.

Registruojantis internetu, būtina turėti galimybę prisijungti prie savo el. bankininkystės paslaugų, kad sistema galėtų saugiai patvirtinti asmens tapatybę. Taip pat registruojantis prašoma nurodyti savo darbovietės juridinio asmens kodą, o jei dirbama pagal individualią veiklą, tuomet kodas neprivalomas. Užsiregistravę asmenys gaus SMS žinutę su individualiu kodu, kurioje bus tiksliai nurodyta, kada ir kur atvykti.

Vilniaus rajono gyventojai, patenkantys į profilaktiškai tiriamų grupių sąrašą, periodinius profilaktinius greituosius antigeno testus gali atlikti Vilniaus miesto savivaldybės mobiliajame punkte (V. Gerulaičio g. 1, priešais verslo centrą „Technopolis“).

Svarbu! Profilaktiniai tyrimai, nepriklausomai nuo tiriamos grupės, nėra tikslingi ir neatliekami asmenims, kurie:

 • yra persirgę koronavirusu ir nuo teigiamo PGR arba antigeno testo rezultato praėjo mažiau nei 180 dienų;
 • turi prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą;
 • prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti Covid-19 ligos vakcina pagal pilną skiepijimo schemą.
 

Paraiškų teikimas dėl kompensacijų už darbuotojų testavimą

UAB Investicijų ir verslo garantijos (INVEGA) nuo š. m. kovo 29 dienos priima verslo paraiškas dėl kompensacijų už darbuotojų testavimą.

Testuoti savo darbuotojus ir už tai gauti kompensacijas gali visas smulkusis ir vidutinis verslas, įskaitant dirbančiuosius savarankiškai. Kompensaciją siekiančios gauti įmonės per pastaruosius dvejus metus turi būti nepasiekusios 200 tūkst. Eur. valstybės pagalbos ribos.

Norint gauti kompensaciją, INVEGOS interneto svetainėje reikėtų užpildyti paraišką ir pateikti reikiamus dokumentus. Taip pat reikia pateikti tyrimų išlaidas pagrindžiančius dokumentus, kuriuose būtų nurodytas atliktų tyrimų skaičius ir kaina. Kompensacijos bus skiriamos už nuo 2021 m. vasario 23 d. iki 2021 m. gegužės 31 d. patirtas tyrimų išlaidas.

Verslui bus kompensuojama iki 12 Eur. už vieną serologinį imunologinį tyrimą  bei  už greitąjį antigeno testą. Tam, kad galėtų pretenduoti į kompensaciją, smulkusis ir vidutinis verslas turi sudaryti sutartį su asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinčia teisę atlikti tokius testus. Darbuotojams tyrimai turi būti atliekami reguliariai.

Daugiau informacijos https://bit.ly/3lYjo03.

 
 
 
Asociatyvi nuotr. unsplash.com
Parengta pagal sam.lrv.lt, eimin.lrv.lt informaciją


Įvertinkite naujieną