*alt_site_homepage_image*

Nemenčinės bendruomenės žaidynės

decoration

VšĮ „Kultūros ir edukacijos centras“ nuo 2020 m. vykdė vietos projektą „Nemenčinės bendruomenės žaidynės“, pateiktą pagal Vilniaus rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi ir veikti kaime kūrimas“ priemonę „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas įvairaus amžiaus Nemenčinės bendruomenės narių sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio propagavimui, tarpgrupiniam komunikavimui, užtikrinant socialinių poreikių tenkinimą, bendrystės jausmo sužadinimą ir bendruomenės tradicijų kūrimąsi ir jų išsaugojimą.

Vykdant projekto uždavinius VšĮ „Kultūros ir edukacijos centras“ kartu su partneriais Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, Nemenčinės Gedimino gimnazija ir VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ surengė Nemenčinės bendruomenės žaidynes, kuriose, įgijus įvairius žaidimus, buvo pasiūlyti ne tik plačiai žinomi ir primiršti žaidimai tokie kaip kėgliai, šaškės, petankė ir kt., bet ir mažai žinomi (netradiciniai) žaidimai: Woodbe Block, Discgolf, Sjoelbak, Ketchit, Cornhole, Kroketas ir kiti. Tai smagūs, inovatyvūs, įvairaus sudėtingumo žaidimai, kurių metu dalyviai ieškojo bendrų sprendimų ir kūrė individualias arba komandines strategijas. Rungčių įvairovė paskatino jų dalyvių individualaus meistriškumo augimą, suteikė komandinio susitelkimo ir bendrystės jausmo, o svarbiausia prisidėjo prie draugiškų ryšių plėtojimo tarp Nemenčinės gyventojų ir jų kokybiško, turiningo laisvalaikio praleidimo. Žaidynėse dalyvavo įvairių amžiaus grupių Nemenčinės gyventojai.

Projekto metu sukurtas patrauklus filmas apie bendruomenės narių aktyvumą, tarpusavio bendravimą ir bendrų veiklų propagavimą.


VšĮ „Kultūros ir edukacijos centras“ 


Įvertinkite naujieną