*alt_site_homepage_image*

Neįgaliųjų gyvenimo kokybei didinti – būsto pritaikymas pagal individualius poreikius

decoration

Vilniaus rajono savivaldybėje įgyvendinama Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa, kuria siekiama negalią turintiems asmenims palengvinti kasdienį gyvenimą, užtikrinti kokybiškam gyvenimui reikalingą pagalbą bei pagal individualius poreikius gerinti savarankiškumo sąlygas pritaikant gyvenamąjį būstą ir aplinką. Šiemet Savivaldybė skyrė ypatingą dėmesį būsto pritaikymui ir skyrė ženklų papildomą finansavimą sudėtingiems objektams įgyvendinti.

Vilniaus rajone gyvenantiems negalią turintiems asmenims 2022 m. buvo pritaikyta 16 būstų, kuriuose atlikti darbai palengvinantys judumo galimybes gyvenamojoje aplinkoje: individualiame name sumontuotas liftas iki antro aukšto su sustojimu pirmame aukšte ir išvažiavimu į lauką,  įrengta kėdutė-keltuvas su posūkiais daugiabutyje į 4 aukštą, pritaikyti 6 įėjimai į būstą, t. y. įrengti pandusai arba nupirktos teleskopinės mobilios rampos, pritaikyti 9 vonios kambariai neįgaliųjų higieniniams poreikiams tenkinti, nutiestas ir prijungtas vandentiekis ir kanalizacija prie miestelio centrinio tinklo, įrengti 2 biologinių nuotekų valymo sistemų įrenginiai bei pritaikyti takeliai nuo neįgaliųjų namų iki automobilio stovėjimo vietos.

2022 metais Vilniaus rajone būsto pritaikymui suaugusiems neįgaliesiems ir vaikams su sunkia negalia  buvo panaudota daugiau nei 190,5 tūkst. Eur, iš jų: beveik 94 tūkst. Eur iš Savivaldybės biudžeto lėšų ir 96,6 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto lėšų. Papildomai Savivaldybė skyrė 30,6 tūkst. Eur.

Siekiant neįgaliųjų savarankiškumo ir socialinės integracijos, iš viso 2022 metais buvo pritaikyta 16 būstų 17-ai neįgaliųjų (viename būste gyvena du neįgalieji), iš jų: 6 vaikams su sunkia negalia, 4 darbingo amžiaus asmenims ir 7 pagyvenusiems asmenims turintiems negalią. 

Pastebima, kad 2022 m. negalią turintys asmenys ar jų atstovai dažniau rinkosi galimybę savarankiškai prisitaikyti būstą ir gauti patirtų išlaidų kompensaciją. Šia galimybe pasinaudojo net 13 neįgaliųjų, kitiems Savivaldybė organizavo visus būsto pritaikymo darbus.

Su Vilniaus rajono Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos ir Savivaldybės administracijos pagalba pavyko įgyvendinti 2 itin sudėtingus projektus. Vienas iš jų, Juodšilių seniūnijoje judėjimo negalią turinčiai paauglei kėdutės-keltuvo su posūkiais daugiabutyje iš pirmo į ketvirtą aukštą įrengimas, kuris kainavo daugiau nei 16 tūkst. Eur (daugiau nei 8 tūkst. Eur skyrė Savivaldybė, likusi dalis buvo kompensuojama iš valstybės lėšų). Kitas projektas buvo įgyvendintas Lavoriškių seniūnijoje judėjimo negalią turinčiam paaugliui įrengiant liftą individualiame name iki antro aukšto su sustojimu pirmame aukšte ir išvažiavimu į lauką. Šio objekto darbai kainavo daugiau nei 32 tūkst. Eur. Didžiąja dalį lėšų 20,7 tūkst. Eur padengė Savivaldybė, likusi dalis buvo kompensuojama iš valstybės lėšų.

Taip pat Savivaldybė be privalomo finansavimo skyrė papildomai daugiau nei po 6 tūkst. Eur dar dviem objektams kainavusiems po 18 tūkst. Eur. Vienas iš jų – Maišiagalos seniūnijoje neįgaliam vaikui su sunkia negalia vonios kambario pilnas įrengimas (dušo trapo, klozeto, praustuvo įrengimas, vidaus apdaila ir kiti būtini darbai). Kadangi name nebuvo pravesta kanalizacija ir vandentiekis, buvo nutiestas prisijungimas prie centrinio kanalizacijos ir vandentiekio tinklo. Kitas objektas Juodšilių seniūnijoje. Neįgaliai moteriai pritaikant būstą būtina buvo įrengti pandusą prie įėjimo į būstą bei pritaikyti (įrengti) vonios kambarį. Valstybės biudžeto lėšų užtektų tik vienam iš šių darbų (arba pandusui arba vonios kambariui), todėl Savivaldybės administracija prisidėjo papildomu finansavimu, kad negalią turinčiai moteriai būtų atlikti visi būtini būsto pritaikymo darbai.

Būsto pritaikymas neįgaliesiems – svarbi pagalba gyvenimo kokybei užtikrinti. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam laisviau judėti patalpose ir aplinkoje.


Ką svarbu žinoti, norint pasinaudoti galimybe pritaikyti būstą negalią turintiems asmenims?

Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, keičiant erdves ir (ar) panaudojant įrangą, taip pat paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu neįgaliesiems pagal jų specialiuosius poreikius susijusius statybos darbus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam savarankiškai ir saugiai patekti į būstą, judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje.

Iki šiol būstas gali būti pritaikomas žmonėms su negalia, turintiems specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ir turintiems judėjimo sutrikimų, judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikį, specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ar priežiūros (pagalbos) poreikį dėl intelekto ar psichikos negalios. Nuo 2023 m. sausio 1 d., pasikeitus Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašui, būstas galės būti pritaikomas žmonėms dėl regėjimo sutrikimo.

Būstai neįgaliesiems pritaikomi iš Valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų, Valstybės lėšas skirsto Neįgaliųjų reikalų departamentas.

Sudarant kiekvieną būsto pritaikymo eilę, prioritetas teikiamas vaikams su negalia iki 18 metų, slaugomiems ir dializės procedūras gaunantiems asmenims su negalia, neįgaliesiems, besimokantiems pagal formaliojo švietimo programas bei dirbantiems negalią turintiems asmenims.

Siekiant pasinaudoti šia parama, būstas nuosavybės teise turi priklausyti neįgaliajam, jo atstovui ar kitam fiziniam asmeniui, ar savivaldybei, t. y. tai socialinis ar iš savivaldybės nuomojamas būstas. Jeigu būstas priklauso ne pačiam neįgaliajam, būtina gauti būsto savininko sutikimą pritaikyti būstą. Taip pat Nekilnojamasis turtas turi būti registruotas Nekilnojamojo turto registre, neareštuotas, tai turi būti nuolatinė ir faktinė dėl būsto pritaikymo besikreipiančio žmogaus gyvenamoji vieta.

Dėl būsto pritaikymo sprendimą priima Vilniaus rajono Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija.


Svarbu! Būsto pritaikymo neįgaliesiems prašymai einamiesiems metams priimami iki 2023 m. balandžio 3 d.


Norint pasinaudoti būsto pritaikymo neįgaliesiems programa, reikia pateikti laisvos formos prašymą. Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, neįgaliojo, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą.

Prašymą dėl būsto pritaikymo negalią turintiems asmenims galima pateikti pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, kreipiantis į seniūnijos socialinio darbo organizatorių (seniūnijų socialinio darbo organizatorių kontaktai skelbiami čia.) arba į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių tel. (8 5) 275 6768 arba el. paštu Tatjana.Misanciukova@vrsa.lt.

Raginame visus, kuriems reikalingas būsto pritaikymas, kreiptis dėl šio galimybės bei palengvinti kasdienį gyvenimą.

Dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių tel. (8 5) 275 6768 arba el. paštu Tatjana.Misanciukova@vrsa.lt.


Įvertinkite naujieną