*alt_site_homepage_image*

Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčios brolis, kunigas Andrzej Cyranski mini gražų jubiliejų

decoration

Šiandien Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst gražaus 75-erių metų jubiliejaus proga pasveikino jau 50 metų Dievui ir daugiau nei 25 metus Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero parapijoje tarnaujantį pranciškoną konventualą, kunigą Andrzejų Cyranskį.

Šv. mišiose dalyvaujanti merė Marija Rekst padėkojo broliui, kunigui Andzejui Cyranskiui už ilgametę tarnystę Dievui ir Medininkų bendruomenei bei linkėjo neblėstančio ryžto, energijos, sveikatos ir džiaugsmo uždegant kitus tikėjimu bei vedant link Dievo.

Šv. mišiose taip pat dalyvavo Tarybos narė Kristina Boroško, Medininkų seniūnė Renata Bogdanovič bei Medininkų Šv. Kazimiero gimnazijos bendruomenė ir parapijiečiai.

Dar kartą sveikiname ir linkime Dievo palaimos bei globos!


Įvertinkite naujieną