*alt_site_homepage_image*

Kvietimas į kvalifikacijos tobulinimo mokymus „Ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo ir pagalbos alkoholį vartojantiems asmenis teikimas“

decoration

BĮ Respublikinis priklausomybės ligų centras, įgyvendindamas ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0001 „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ (toliau – Projektas), 2022–2023 m. vykdo 8 val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo mokymus „Ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas ir pagalbos alkoholį vartojantiems asmenis teikimas“. Projekto veiklos tiesiogiai prisideda prie Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei socialinės integracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašo įgyvendinimo, partvirtinto Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plane.

Mokymų tikslas – stiprinti, visų pirma, šeimos gydytojų, slaugytojų bei kitų pirminės sveikatos priežiūros specialistų įgūdžius kompetentingai įvertinti asmens alkoholio vartojimo įpročius, nustatyti alkoholio vartojimo įtaką pacientų sveikatos sutrikimams, argumentuotai, pacientui suprantama kalba motyvuoti mažinti alkoholio vartojimą.

Mokymų uždaviniai:

  1. Pristatyti trumpųjų intervencijų pagrindines koncepcijas, įrodymus ir įgyvendinimą asmens

sveikatos priežiūros įstaigose;

  1. Aptarti elgesio pokyčių modelį ir etapus bei jų svarbą trumpųjų intervencijų metu;
  2. Išaiškinti motyvacinio interviu (pokalbio) koncepciją, principus ir strategiją (kaip pradėti pokalbį apie alkoholį);
  3. Pristatyti trumpųjų intervencijų tikslus, įgūdžius ir pritaikymą praktikoje (asmens sveikatos priežiūros įstaigose);
  4. Išdėstyti alkoholio vartojimo rizikos nustatymą ir grįžtamojo ryšio gavimą naudojant AUDIT testą.

Kviečiame dalyvauti mokymuose šeimos gydytojus, akušerius, slaugytojus, medicinos psichologus.

Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, suteikiamas maitinimas bei dalinamas „PSO mokymo vadovas pirminės sveikatos priežiūros specialistams apie trumpąsias intervencijas, atliekamas alkoholį vartojantiems asmenims“.

Mokymus organizuoja UAB „Eurointegracijos projektai“, kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis elektroniniu paštu k.krukovska@eip.lt arba telefonu +370 698 07494.

Preliminarus mokymų grafikas

 


Įvertinkite naujieną