*alt_site_homepage_image*

Kviečiame teikti paraiškas Savivaldybės paramai, remontuojant daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus

decoration

Vilniaus rajono savivaldybė kviečia nuo 2023 m. kovo 13 d. iki 2023 m. birželio 30 d. teikti paraiškas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstrukcijos ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimui gauti.

Primename, kad parama teikiama nuo 2017 m. pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja skiriamą iš Savivaldybės biudžeto lėšų paramą daugiabučių namų butų savininkams remontuojant bendrojo naudojimo objektus, pvz.: stogą, sienas, pamatus, statinio inžinerines sistemas (šildymo, vandentiekio) ir t. t. Paraiškos priimamos Savivaldybės interesantų aptarnavimo langelyje arba siunčiamos paštu Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Pareiškėjas bus informuotas apie jo prašymo įtraukimą į bendrą eilę.

Pažymėtina, kad darbai atliekami daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bei Savivaldybės lėšomis. Finansavimo prioritetas teikiamas energinį efektyvumą didinančioms priemonėms ir avarinės būklės objektams. Nustatyta maksimaliai leistina finansavimo suma visų atliktų remontų vienam daugiabučiam namui pagal namo naudingą plotą: iki 1 000 kv. m. – 20 000 Eur, nuo 1 000 iki 2 000 kv. m. – 30 000 Eur, virš 2 000 kv. m. – 40 000 Eur.

Pateiktas paraiškas nagrinės ir savo išvadas dėl finansavimo skyrimo pateiks specialiai sudaryta Komisija.

Savivaldybės finansuojama dalis:

  • 70 procentų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remontui, kai įgyvendinamos energinį efektyvumą didinančios priemonės: stogų remontui ir šiltinimui, fasado sienų, cokolio remontui ir šiltinimui, nuogrindos sutvarkymui, durų ir langų keitimui bendrojo naudojimo patalpose, šildymo sistemos modernizavimui;
  • 50 procentų daugiabučio namo išvardytų bendrojo naudojimo objektų remontui: nuotekų ir vandentiekio vamzdynų remontui, elektros instaliacijos remontui, lietaus nuotekų sistemos remontui, vėdinimo sistemos sutvarkymui;
  • papildomai 30 procentų daugiabučio namo, dalyvaujančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje (įskaitant mažąją renovaciją), šildymo sistemai modernizuoti.

Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą turės pateikti šiuos dokumentus:

  • nustatytos formos prašymą;
  • dokumentus, patvirtinančius atstovo teisę atstovauti pareiškėjui;
  • prašomų finansuoti darbų ir paslaugų sąmatas, statybos leidimą (jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas), namo techninės priežiūros apžiūros aktą;
  • namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą su sprendimu dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ar atnaujinimo;
  • nuosavų lėšų turėjimo patvirtinimą (bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pažymą arba banko sąskaitos išrašą).

Plačiau apie paramos skyrimo tvarką skaitykite Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos apraše (patvirtintas 2017 m. balandžio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-187). Aprašą galima rasti Savivaldybės interneto tinklalapyje www.vrsa.lt. Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis į Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistę Ireną Mackel, tel. (8 5) 240 1564, arba el. paštu irena.mackel@vrsa.lt.  


Įvertinkite naujieną