*alt_site_homepage_image*

Kviečiame pasinaudoti galimybe nemokamai atnaujinti šildymo sistemas

decoration

Vilniaus rajono savivaldybė kviečia nuo 2022 m. gruodžio 1 d. daugiabučių namų butų savininkus, planuojančius dalyvauti Klimato kaitos programos projekte „Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas („mažoji renovacija“)“, teikti paraiškas dėl šildymo sistemos modernizavimo atliktų rangos darbų kainos dalies, kurios nefinansuos Aplinkos projektų valdymo agentūra, finansavimo gavimo. Savivaldybė padengs butų savininkams tenkančią sumokėti šildymo sistemos remonto dalį.

Savivaldybės parama teikiama daugiabučių namų, kuriose nėra šilumos punkto arba įrengtas seno tipo šilumos punktas, kuris negali reguliuoti suvartojamos šilumos pagal lauko oro temperatūrą, butų ir kitų patalpų savininkams ir taikoma tik tinkamoms projekto išlaidoms, kaip tai apibrėžta Klimato kaitos programos priemonės „Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas („mažoji renovacija“) tvarkos aprašo IV skyriuje.

Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą, prieš pateikiant dokumentus dėl dalyvavimo „mažojoje renovacijoje“ į Aplinkos projektų valdymo agentūrą, turės kreiptis į Savivaldybę ir pateikti šiuos dokumentus:

  • nustatytos formos prašymą;
  • daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui (toliau – Modernizavimas). Sprendimas priimamas vardiniu balsavimu, jame turi būti nurodytas pareiškėjo atstovas, Modernizavimu įgyvendinamos priemonės, investicijų suma, paramos gavėjų įsipareigojimas dėl daugiabučio namo gyventojų finansavimo užtikrinimo, sprendimas kreiptis į savivaldybę dėl šildymo sistemos modernizavimo rangos darbų sąmatos dalies, kurios nefinansuoja Aplinkos projektų valdymo agentūra, finansavimo;
  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus nustatytos formos pavedimo sutartį (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu Modernizavimui įgyvendinti pavedama ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui);
  • investicijų Modernizavimui įgyvendinti pagrindimą pagal įkainius, skelbiamus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros interneto svetainėje https://www.apva.lt/ arba statinių statybos skaičiuojamąją kainą.

Paraiškas nagrinės specialiai sudaryta komisija. Priėmus teigiamą sprendimą dėl finansavimo skyrimo, pareiškėjui bus išduotas garantinis raštas, kurį jis pateiks Aplinkos projektų valdymo agentūrai, kaip daugiabučio namo gyventojų finansavimo užtikrinimą įrodantį dokumentą.

Plačiau apie paramos skyrimo tvarką skaitykite Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos apraše (patvirtintas 2017 m. balandžio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-187). Aprašą galima rasti Savivaldybės interneto tinklalapyje www.vrsa.lt.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos arba Jūsų namą administruojančios įmonės (UAB „Nemenčinės komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“, UAB „Verkių būstas“) atstovus, kurie Jums suteiks konsultaciją bei padės paruošti reikiamus dokumentus:

Juridinio asmens pavadinimas

Atstovo pareigos

Atstovo vardas ir pavardė

Atstovo kontaktai

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė

Irena Mackel

Tel. (8 5) 240 1564, el. p. irena.mackel@vrsa.lt

Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas

Kšyštof Švaikovski

Tel. (8 5) 273 0285, el. p. ksystof.svaikovski@vrsa.lt

UAB „Nemenčinės komunalininkas“

Direktoriaus pavaduotojas daugiabučiams namams modernizuoti

Gžeslav Stasevič

Tel. +370 655 04465, el. p. g.stasevic@nemenkom.lt

Daugiabučių namų administratorius

Anatolijus Starenko

Tel. +370 685 27661 el. p. inspektorius@nemenkom.lt

UAB „Nemėžio komunalininkas“

Direktoriaus pavaduotojas

Vladislav Michalkevič

Tel. +370 658 86763, el. p. v.michalkevic@nkom.lt

Daugiabučių namų administratorė

Kristina Petuchova

Tel. +370 618 46506, el. p. kristina@nkom.lt

UAB „Verkių būstas“

Technikos direktorius

Laimonas Lapinskas

Tel. +370 613 83448, el. p. laimonas@verkiubustas.com


Įvertinkite naujieną