*alt_site_homepage_image*

Kviečiame jungtis bendrai maldai kun. Juzefui Obrembskiui atminti

decoration

Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejaus darbuotojai maloniai kviečia dalyvauti šv. Mišiose ir malda pagerbti anapilin išėjusį Vilniaus krašto patriarchą Juzefą Obrembskį. Mišios vyks kovo 19 d., 17.00 val. Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kurioje kunigavo šviesaus atminimo dvasininkas.

Kadangi dėl įvestų karantino ribojimų mišiose bažnyčioje gali dalyvauti tik 15 žmonių, kviečiame prisijungti nuotoliniu būdu – mišios bus tiesiogiai transliuojamos Maišiagalos parapijos Facebook paskyroje (@MaisiagalosParapija).

Muziejaus darbuotojai taip pat kviečia penktadienį (kovo 19 d.) apsilankyti muziejuje, prisiminti ir pasimelsti prie Kunigo Prelato kapo už šio Didžiojo Žmogaus sielos ramybę.

Atvykusieji į muziejų, tradiciškai, galės pasivaišinti specialiai tai progai pagamintomis pagal buvusios kunigo namų šeimininkės receptą spurgomis.

Kunigas Prelatas Juzef Obrembski gimė 1906 m. kovo 19 d. Lenkijoje, Lomžos žemėje. 1926 m. pradėjo mokslus Vilniaus seminarijoje, studijavo Stepono Batoro universiteto Teologijos skyriuje. 1932 m. birželio 12 d. buvo pašventintas į kunigus. Sielovadinį darbą pradėjo kaip vikaras Turgeliuose. Nuo 1950 m. ėjo klebono pareigas Maišiagaloje. Nepaisydamas tuometinės valdžios draudimų, vykdė sielovadinę veiklą: mokė vaikus, suteikdavo šventą sakramentą, kalėdojo, lankė sergančius. Okupacijos metu buvo persekiojimas ir areštuotas nacių, persekiojamas sovietų valdžios. Nepaisant to, visą savo gyvenimą dvasininkas ištikimai ir su didžiuliu atsidavimu tarnavo Vilniaus krašto gyventojams. 

2002 m. balandžio 24 d. už nuopelnus Lietuvai ir Vilniaus rajonui Vilniaus rajono savivaldybės taryba suteikė kunigui prelatui Vilniaus rajono garbės piliečio vardą.

Jo gyvenimas ir tarnystė didžiosiomis raidėmis įrašyta į Vilniaus krašto, kurį jis taip nuoširdžiai ir karštai mylėjo, istoriją.


Įvertinkite naujieną