*alt_site_homepage_image*

Kompensacijos apgyvendinusiems ukrainiečius: skyrimo laikotarpis pratęstas iki 9 mėnesių 

decoration

Informuojame, kad būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkai ar verslo atstovai, kurie apgyvendino žmones, bėgančius nuo karo Ukrainoje, nuo balandžio gali teikti prašymus kompensacijoms gauti. Kompensacijos skyrimo laikotarpis pratęstas iki 9 mėnesių vietoje buvusių 6 mėnesių.

Kompensacijos dydis už būsto suteikimą panaudos pagrindais ukrainiečiams priklauso nuo to, kiek žmonių apgyvendinta. Už vieną apgyvendintą ukrainietį mokama 150 eurų, už kiekvieną paskesnį, apgyvendintą tame pačiame būste – po 50 eurų per mėnesį. Išmokos dydis nepriklauso nuo to, kurioje Lietuvos vietoje yra būstas, kuriame apgyvendinti ukrainiečiai.

SVARBU. Pirmą mėnesį nuo karo pabėgusius ukrainiečius gyventojai ir verslas turėtų priimti neatlygintinai, o kompensacija būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkams mokama nuo antro mėnesio, bet ne daugiau kaip už 9 mėnesius ir neviršijant būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpio.


Kas gali gauti kompensacijas?

Kompensacijomis pasinaudoti gali ne tik gyventojai ir verslas, bet ir nevyriausybinis sektorius: religinės bendruomenės, viešosios įstaigos, asociacijos.

Kompensacijas gali gauti neatlygintinai laikinai priėmę apsigyventi ukrainiečius ne tik būstuose, viešbučių, poilsio, gydymo arba sodų paskirties patalpose, bet ir gyvenimui pritaikytose negyvenamosios paskirties patalpose.

Kompensacija gali pasinaudoti ne tik būsto savininkai, bet ir būstą panaudos pagrindais ar patikėjimo teise valdantys asmenys, nuomininkai, neatlygintinai priėmę ukrainiečius, jeigu gautas būsto savininko sutikimas.


Kur kreiptis ir kokius dokumentus pateikti?

Kompensacija skiriama fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus viešuosius juridinius asmenis, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė), kurie karo pabėgėliams iš Ukrainos perdavė nuosavybės ar patikėjimo teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomą būstą ar kitas tinkamas gyventi patalpas neatlygintai naudotis panaudos pagrindais, t. y. sudarė su ukrainiečiais būsto panaudos sutartį.

Panaudos sutartyje turėtų būti įrašyta sąlyga, kad nuo būsto perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dienos ir kompensacijos mokėjimo laikotarpiu su būsto išlaikymu susijusius mokesčius apmoka panaudos davėjas.

Norintys gauti kompensaciją, turi kreiptis į savivaldybę ir pateikti:

  • Prašymą (čia);
  • Panaudos sutartį (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją) (čia);
  • Dokumentą, patvirtinantį naudojimosi bendru turtu tvarką (ar jo kopiją), arba bendraturčių sutikimą (ar jo kopiją), jei naudojimosi bendru turtu tvarka nenustatyta, kai perduodama naudotis panaudos pagrindais būsto dalis, esanti bendrojoje dalinėje nuosavybėje, arba dokumentą, patvirtinantį bendraturčių sutikimą (ar jo kopiją), jei būstas priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise;
  • Įgaliojimą, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo;

Vilniaus rajono savivaldybė pasilieka teisę paprašyti ir kitų dokumentų, reikalingų sprendimui dėl kompensacijos skyrimo priimti.


Prašymai priimami:

Užpildytas ir pasirašytas prašymas ir papildomi dokumentai gali būti siunčiamas el. paštu vrsa@vrsa.lt arba atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administracija, adresu Rinktinės g. 50, Vilnius (Vilniaus rajono savivaldybės pastatas, 1 aukštas, 2 langelis).

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyrių (Vilnius, Rinktinės g. 50, 207 kab.) tel. (8 5) 240 0290, el. paštu natalija.gaidamoviciene@vrsa.lt, arba tel. (8 5) 273 0407, el. paštu bozena.bednova@vrsa.lt.

Inf. socmin.lrv.lt

Viršelio nuotr. freepik.com


Įvertinkite naujieną