*alt_site_homepage_image*

Kartu su socialiniais partneriais rūpinamės nepilnamečių edukacija bei kryptingu užimtumu

decoration

2022 m. liepos 25 d. Vilniaus regiono skyriaus pareigūnės kartu su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore Juliana Lipinska organizavo edukacinį renginį – pažintinę ekskursiją po Vilniaus senamiestį probacijos priežiūroje esantiems nepilnamečiams bei vaikams iš  Vilniaus rajono šeimos ir vaikų krizių centro. Renginiui talkino probacijos savanorės, nemokamą ekskursiją su gido paslaugomis suteikė Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūra „Go Vilnius“.

Susirinkę prie Vilniaus arkikatedros varpinės, pradėjome pažintinę kelionę nuo Arkikatedros, tęsėme per senamiesčio įžymias vietas, gatveles bei kiemelius iki Vilniaus universiteto, o vėliau iki Bernardinų sodo. Sužinojome daugybę realių, o kartais ir mistinių istorijų apie šventuosius, didikus, miestelėnus, menininkus  bei mokslininkus. Vaikai liko labai patenkinti. Pasibaigus ekskursijai, Bernardinų  botanikos sodelyje tęsėme renginį jau rimtesnėmis temomis – kur savanoriauti, kur tęsti mokslą baigus mokyklą. Kalbėta apie profesinio bei aukštojo mokslo galimybes, apie turiningą, visuomenišką laisvalaikį, išdalinti savanorių parengti informaciniai lankstinukai. 2022-ieji  metai yra paskelbti savanorystės metais, siekiame sudominti bei įtraukti jaunimą į prasmingas savanoriškas veiklas. Probacijos savanorės (Karolina studijuoja kriminologiją, Akvilė – psichologiją) papasakojo apie savo motyvaciją savanoriauti bei studijuoti, paragino paauglius įsitraukti į jaunimui skirtas savanoriškas veiklas, pažadėjo rudenį organizuoti trumpas edukacines išvykas į Vilniaus muziejus, kitas įdomias vietas. „Go Vilnius“ agentūra geranoriškai pateikė visą sąrašą nemokamų edukacijų vietų Vilniuje, lieka sudaryti renginių planą ir jį vykdyti, siekiant kryptingo nepilnamečių užimtumo. 

Džiugu, kad prie probuojamųjų nepilnamečių užimtumo galėjome prijungti ir globuojamus vaikus, žadame ir toliau juos kviesti į edukacinius renginius. Labai vertiname vis naujų socialinių partnerių, savanorių įsitraukimą į resocializacijos veiklas, dėkojame Vilniaus rajono savivaldybei už intensyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

 

Tekstas Nediežda Kudrauskas

Nuotr. probacijos savanorės


Įvertinkite naujieną