*alt_site_homepage_image*

Kalėdinė dovana: Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras turės naują autobusą

decoration

logo

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centrui jau netrukus bus perduota nauja transporto priemonė – didelis turistinis autobusas su specialia įranga negalią turinčių asmenų pervežimui. Autobusą nupirko Vilniaus rajono savivaldybė panaudojant Europos Sąjungos lėšas.

Naujas M3 klasės turistinis autobusas, pritaikytas neįgaliems asmenims vežti, turi 52 keleivių vietas, sulankstomą elektrinį keltuvą su platforma neįgaliųjų vežimėliui pakelti ir visas sąlygas patogiam keliavimui.

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktorė Jadvyga Ingelevič kartu su Centro bendruomene džiaugiasi naujuoju pirkiniu ir jau nekantrauja naują didelį autobusą išbandyti kelionėse.

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras šiuo metu turi neįgaliesiems pritaikytą mikroautobusą, o kelionėms buvo nuomojami daugiau keleivių talpinantys turistiniai autobusai. 

„Mūsų Centro bendruomenė yra labai aktyvi, daug keliaujame. Aplankėme aplinkinius rajonus, vykstame prie Baltijos jūros, lankėmės Lenkijoje, Italijoje, Ukrainoje, Latvijoje ir kt. Dabar keliauti mėgstantiems mūsų centro lankytojams ir jų šeimos nariams bus kur kas patogiau. Dėkoju Vilniaus rajono savivaldybei už naują autobusą, kuris jau netrukus atvyks pas mus. Prieš didžiausias metų šventes tai nuostabi Kalėdinė dovana“, – sako J. Ingelevič.

Autobuso, skirto vežti neįgaliuosius pirkimas yra viena iš veiklų, numatytų projekte Nr. J08-CPVA-V-01-0001 „Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimas“, kuris yra įgyvendinamas kartu su Šalčininkų rajono savivaldybe pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“, 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ ir 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ jungtinę priemonę Nr. J08-CPVA-V „Funkcinių zonų vystymas“.


Nuo 2004 metų Vilniaus rajone sėkmingai veikiantis Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras, teikia nemokamas dienos socialinės globos paslaugas fizinę ir protinę negalią turintiems jaunuoliams ir suaugusiems nuo 16 metų. Neįgaliųjų užimtumo centrą šiais metais lanko 40 asmenų.

Vykdant Centro veiklą, daug dėmesio skiriama neįgaliųjų socialinių įgūdžių ugdymui, integracijai į visuomenę, bendradarbiavimui su kitomis organizacijomis, todėl stengiamasi kuo aktyviau dalyvauti organizuojamuose renginiuose. Centras dalyvauja visuomenės gyvenime, yra matomas ir atviras. Centro lankytojai labai noriai dalyvauja renginiuose bei vyksta į organizuojamas pažintines ekskursijas ir keliones.

„Tokio pobūdžio veiklos ir išvykos mažina socialinę neįgaliųjų asmenų atskirtį, padeda jiems socializuotis visuomenėje bei įgalina aktyviai veiklai, nes į tai įtraukiami savanoriai, įvairios organizacijos bei tai yra savotiška atokvėpio paslauga neįgaliuosius prižiūrintiems artimiesiems, kadangi išvykų metu neįgaliuosius prižiūri centro darbuotojai ir savanoriai, o šeimos nariai gali skirti laiko sau“, – apie ypač aktyvią Centro bendruomenę pasakoja jaukią ir draugišką aplinką kasdien su darbuotojais ir lankytojais centre kurianti Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktorė Jadvyga Ingelevič.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.


Įvertinkite naujieną