*alt_site_homepage_image*

Juodšiliuose vyko civilinės saugos stalo pratybos

decoration

Šiandien, lapkričio 16 d. Juodšiliuose vyko civilinės saugos stalo pratybos, kurių metu buvo aptarti Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos  gimnazijos gyventojų kolektyvinės apsaugos statinio (toliau – KAS) organizavimo grupės veiksmai priimant evakuojamus asmenis laikinam apgyvendinimui ekstremalios situacijos atveju.

Pratybose dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Civilinės ir darbo saugos darbui vyr. specialistai Robert Kovalevskis ir Darjuš Mikulevič, Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistas Tadeuš Černiavskij, Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus vyr. specialistė Danutė Pučkytė, Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos direktorė Ligija Koženevska kartu su direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Kristina Gaidulevič ir kiti KAS organizavimo grupės nariai.

Pratybų metu susirinkusieji išanalizavo gimnazijos atsakingų asmenų veiksmus priimant evakuojamus gyventojus atsitikus nelaimei, taip pat kalbėjo apie vietos paruošimą, apgyvendinimą ir būtiniausių priemonių paskirstymą. Išnagrinėti įvairūs galimi atvejai ir diskutuota, kaip būtų galima išspręsti iššūkius ir įvairias sudėtingas situacijas.

Pratybose dalyvavusi Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus vyr. specialistė Danutė Pučkytė pristatė KAS evakuotų gyventojų priėmimo pasiruošimo planą ir pabrėžė, kad labai naudinga iš anksto turėti šį planą, kadangi atsitikus ekstremaliai situacijai žinojimas, kaip veikti ir darbų paskirstymas padeda sklandžiai valdyti situaciją. D. Pučkytė taip pat kalbėjo apie KAS paruošimo evakuotiems gyventojams apsaugoti rekomendacijas.

Pratybų pabaigoje taip pat buvo apžiūrėtos KAS patalpos ir įvertintas tinkamumas priimti evakuojamus žmones atsitikus ekstremaliai situacijai.


Tai antros civilinės saugos pratybos, kurių metu įvertintas KAS pasiruošimas gyventojų evakuacijai. Spalio 27 d. vyko funkcinės pratybos viename iš Vilniaus rajone esančių kolektyvinių apsaugos statinių – Vilniaus r. Maišiagalos kunigo Juzefo Obrembskio gimnazijoje. Civilinių saugos pratybų metu imituojant laikiną gyventojų (moksleivių) perkėlimą, buvo praktiškai įvertintas kolektyvinės apsaugos statinio organizavimo grupės pasiruošimas vykdyti jiems pavestas funkcijas priimant laikinam apgyvendinimui evakuojamus žmonės. Plačiau apie vykusias pratybas Maišiagaloje rašėme čia.

Vilniaus rajono savivaldybėje yra 44 kolektyvinės apsaugos statiniai ir 6 papildomi. Kolektyvinės apsaugos statinys – tai statinys, skirtas laikinam gyventojų prieglobsčiui, apsaugantis gyventojus nuo žalingo aplinkos poveikio bei suteikiantis apsaugą ekstremaliųjų situacijų ar karo metu. Dažnai tokie pastatai yra mokyklos, gimnazijos, kultūros centrai, sporto salės ar požeminės parkavimo aikštelės.

Vilniaus rajone esančių kolektyvinės apsaugos statinių sąrašą galite rasti čia: https://www.vrsa.lt/civiline-sauga-ir-mobilizacija/planai-programos-rekomendacijos/462.

Aktualią informaciją rasite Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje sukurtoje rubrikoje: Civilinė sauga ir mobilizacija ir ekstremaliosioms situacijoms pasirengti skirtoje svetainėje www.LT72.lt.


Įvertinkite naujieną