*alt_site_homepage_image*

Joninių (Rasų) šventė Riešės vaikų darželyje

decoration

Birželio 22 d. Vilniaus r. Riešės vaikų darželyje vyko Joninių (Rasų) šventė, kuri yra viena svarbiausių Rėdos rato švenčių, minima nuo senų senovės. Šios šventės tradicijos, apeigos, dainos, simboliai tampriai susieja žmogų, jo gerbūvį su gamta, jos pajautimu ir suvokimu. Tai kaip niekada aktualu šios dienos visuomenei ir jos nariams – vaikams, todėl Vilnius r. Riešės vaikų darželyje vykusios šventės metu tam skirtas ypatingas dėmesys.

Šventės dalyviai buvo pakviesti į renginį įžengti per gėlėmis ir žolynais puoštus vartus, simbolizuojančius apsivalymą nuo sunkumų ir nesėkmių, vėliau visi kūreno laužą, pagerbė javus, dėkojo už turimą kasdienę duoną, kuria čia pat ir vaišinosi, rinko pievų žoleles ir gėles, šiuo laiku turinčias magiškų galių, pynė Joninių vainikus, apyrankes, žaidė lietuvių liaudies žaidimus ir, žinoma, ieškojo paparčio žiedo.

Darželio bendruomenę itin nudžiugino Zigmanto Mikolajūno, Širvintų r. kultūros centro Musninkų filialo meno vadovo, apsilankymas, pripildęs šventę linksmų liaudies muzikos garsų. Renginį vedusi meninio ugdymo mokytoja ekspertė dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė supažindino šventės dalyvius su lietuvių liaudies tradicijomis, skirtomis šiai progai, kvietė mėgautis dainomis ir rateliais. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Agnė Rudytė pravedė edukacinę veiklą, supažindinusią ugdytinius su žolynų magiška reikšme, o  ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Tatjana Ralovecienė surengė vaikams staigmeną, pabrėžusią Joninių (Rasų) ryšį su stebuklais – visi ugdytiniai, ieškoję paparčio žiedo, rado ne tik jį, bet ir siurprizų.

Bendruomenės narius labai pamalonino Vilnius r. Riešės vaikų darželio direktorės Kristinos Mikolajūnienės padėkos ir ypatingas rūpestis, kad šventė pavyktų. Direktorė ne tik puošė Joninių (Rasų) vartus savo darželio gėlėmis, dalyvavo visose veiklose, bet ir atskleidė savo meninę pusę – kartu su visais muzikavo.

Šis bendruomenės susibūrimas leido pajusti artėjančių Joninių (Rasų) šventės dvasią, plėtoti ugdytinių pilietiškumą, giliau pažinti lietuvių tautines tradicijas ir papročius bei skiepyti meilę Lietuvai. Senovėje šio ypatingo laikotarpio šventimas kartais trukdavo iki savaitės, tad tai buvo puiki įžanga į kitus Joninių (Rasų) renginius.

 

Vilnius r. Riešės vaikų darželio meninio ugdymo mokytoja ekspertė

dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė


Įvertinkite naujieną