*alt_site_homepage_image*

Jau ketvirtus metus Vilniaus rajone dirbantys mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai į darbą važiuoja pigiau

decoration

Jau nuo 2019 metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose dirbantiems mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams kelionės išlaidos į darbą ir atgal yra kur kas mažesnės – Savivaldybė kompensuoja kelionių išlaidas ir tam per metus vidutiniškai skiria apie 300-350 tūkst. Eur. 

Dar 2018 m. gruodžio 19 d. Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sudaryti patrauklias sąlygas darbui Savivaldybės mokyklose esamiems ir naujiems kvalifikuotiems specialistams, patvirtino Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą.

Nuo 2019 m. pradžios mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, važiuojančių į darbą nuo 3 iki 40 kilometrų į vieną pusę ir atgal atstumu, kelionės išlaidos kompensuojamos po 0,07 Eur už vieną kilometrą.

Tokią naujovę dar prieš 4-erius metus įvedusi Vilniaus rajono savivaldybė buvo viena iš nedaugelio šalies savivaldybių, įvedusių šį palankų pedagogams sprendimą ir šis sprendimas visiškai pasiteisino.

Šiuo sprendimu buvo  siekiama išspręsti didėjančią mokytojų trūkumo problemą, pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos mokytojus kaimo mokyklose bei užtikrinti mokinių ugdymo proceso kokybę, sudarant esamiems ir naujiems kvalifikuotiems specialistams patrauklesnes sąlygas darbui rajono savivaldybės mokyklose.

Iš viso 2019–2020 m. m. į Savivaldybės mokyklas iš kitų vietovių vyko apie 1 000 mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų, 2020–2021 m. m. – apie 1 030, o 2021–2022 m. m. – 1 035 mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai.

Jų kelionės išlaidoms kompensuoti 2019 m. buvo panaudota 344,4 tūkst. Eur. 2020 m. ir 2021 m. kompensuojama suma buvo mažesnė, nes karantino metu dauguma mokytojų dirbo nuotoliniu būdu.

2020 m. kompensacijoms skirta 219,7  tūkst. Eur, 2021 m. – 206,6 tūkst. Eur. Šiais metais numatyta suma siekia 290,0 tūkst. Eur, tačiau poreikis iki metų pabaigos gali padidėti iki 306 tūkst. Eur.


Dar geresnius pokyčius šiemet jau pajuto ir mokiniai bei jų tėvai. Nuo š. m. vasario mėnesio kelionės Vilniaus rajono savivaldybės įsteigtais maršrutais pigesni bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų mokiniams, išskyrus pilnamečius asmenys, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.

Sausio 28 d. posėdžiavusi Taryba nusprendė keleivinio transporto lengvatą mokiniams padidinti nuo 60 iki 80 proc. Lengvata galioja visomis savaitės dienomis nuo 06.00 iki 22.00 val.

Padidinus lengvatos dydį iki 80 proc., siekiama, kad mokiniams bus suteikta dar daugiau galimybių lankyti būrelius, kultūrinius, švietimo ir pramoginius renginius, aplankyti gimines ar draugus. Be to, tai sumažina ir šeimų, auginančių vaikų, išlaidas kelionėms viešuoju priemiestiniu transportu.

Pigesni arba nemokami bilietai galioja ir senjorams. Nuo š. m. vasario 1 d. pensinio amžiaus sulakusiems asmenims galioja 50 proc. lengvata viešojo (priemiestinio) transporto bilietams visomis dienomis, o 80-ies metų sulaukusiems senjorams šios kelionės iš vis nemokamos.


Įvertinkite naujieną