*alt_site_homepage_image*

Jau greitai – vaikų priskyrimas į Vilniaus rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

decoration

Informuojame, kad nuo š. m. balandžio 1 d. prasidės vaikų priskyrimas į Vilniaus rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Kada tėvai sužinos apie vaikui skirtą vietą įstaigoje?

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą švietimo įstaigoje bus pranešama telefonu arba elektroniniu laišku (prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu) nuo š. m. balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Tėvai (globėjai), kurie pateikė prašymus ne elektroniniu būdu ir nenurodė telefono Nr. ar el. pašto adreso, informaciją apie skirtą vietą įstaigoje gaus registruotu laišku.


Gavau pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, ką turėčiau daryti toliau?

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą įstaigą per 10 darbo dienų, raštu patvirtinti savo apsisprendimą dėl vaiko lankymo pasirinktoje švietimo įstaigoje, pateikti vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą bei pasirašyti dvišalę sutartį (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir Įstaigos vadovo).

Atkreipiame dėmesį, kad per 10 darbo dienų nepatvirtinus savo apsisprendimo dėl vaiko lankymo pasirinktoje švietimo įstaigoje ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos švietimo įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.


Daugiau informacijos rasite:

https://www.vrsa.lt/svietimas/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/437 > Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes.


Įvertinkite naujieną