*alt_site_homepage_image*

Jau 30 metų Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija rašo savo gyvenimo knygą

decoration

„Gimnaziją kuria svarbūs jos veikėjai: dideli ir maži, skirtingi ir stebinantys savo panašumu, ryškūs ir pergalių siekiantys tyliai, visi be galo svarbūs istorijos, dabarties ir ateities kūrėjai“ – į gražų jubiliejų šiandien pakvietė nuo 1992 metų savo istoriją kurianti Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos bendruomenė.

Jubiliejinis renginys prasidėjo nuo šv. Mišių Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, kurių metu melstasi už buvusius ir esamus gimnazijos bendruomenės narius. Po šv. Mišių visa gimnazijos bendruomenė ir atvykę svečiai įsiamžino bendroje nuotraukoje gimnazijos kiemelyje, kuri atvers naują puslapį į gimnazijos knygos istorijos 4-ąjį dešimtmetį.

Kartu pasidžiaugti su gimnazijos bendruomene reikšminga švente atvyko daug svečių: Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai atstovaujantys LR Seimo narė Rita Tamašunienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Klimaševska su vyr. specialistu ir gimnazijos kuratoriumi Jaroslavu Suboč, Maišiagalos klebonas Edvard Dukel, Maišiagalos seniūnas Andžej Adomaitis, Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkė Danguolė Sabienė. Šventėje taip pat dalyvavo kiti švietimo įstaigų vadovai, buvę gimnazijos mokytojai, darbuotojai ir mokiniai.

Šv. Mišiose kartu su visais dalyvavusi Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst pasveikino bendruomenę su gražia sukaktimi.

„Gerbiamieji, sveikinu Jus su gražia švente. Prancūzų rašytojas Anri Barbiusas yra savo laiku pasakęs: „Mokykla – tai dirbtuvės, kur formuojamas augančios kartos mąstymas. Reikia tvirtai laikyti ją rankose, jeigu nenorime paleisti iš rankų ateities.“

Vilniaus rajone pamatinės vertybės ir tradicijos yra itin gerbiamos ir puoselėjamos, todėl labai džiaugiuosi, kad mokyklos gražus jubiliejus pradėtas švęsti būtent bažnyčioje, kad startą šventei davė būtent šv. Mišios.

Nuoširdžius sveikinimus skiriu visai gimnazijos bendruomenei – mokytojams, mokiniams, tėvams ir buvusiems mokytojams bei mokiniams. Vilniaus rajone pamatinės tradicijos yra ypač vertinamos ir puoselėjamos. Viliuosi, kad ir toliau Jūs žingsniuosite tokia linkme ir nepamiršite savo krašto tradicijų.

Abiturientams linkiu gerai baigti šiuos mokslo metus, studijuoti savo svajonių profesiją ir grįžti dirbti į savo kraštą. Labai tikiu, kad nepamiršite savo šaknų ir gimtosios žemės. Direktorei ir visiems pedagogams dėkoju už didelį pasiaukojimą. Mokytojai – tai žmonės, kurie atiduoda save mokiniams ir savo darbui. Gerbkite Juos.

Gražios šventės proga visai bendruomenei linkiu sėkmės paieškų gimnazijos ateities kelyje. Atraskite, kurkite ir neužmirškite, kad ilgai išlieka tik bendražmogiškomis vertybėmis pasižymintys darbai. Telydi Jus komandinis darbas, tarpusavio pagarba ir draugiškumas. Mylėkite vieni kitus, savo artimą, draugą, mokytoją, tėvelius ir kitus žmones. Telaimina Jus Dievas“, – pasakė Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst ir įteikė direktorei puokštę gėlių.

Šventę vainikavo nuostabus koncertas, kuriame skambėjo eilės, dainos, sveikinimai, gražūs žodžiai ir linkėjimai.

Visus gausiai susirinkusius pasveikino Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos direktorė Kristina Bajevienė.

„Gyvenimas matuojamas ne pragyventais metais, o kokį pėdsaką palieka jis kitų žmonių gyvenime, jų mintyse, jų širdyse. Gimnazijai 30. Daug tai ar mažai? Nelygu, kuo matuosime. Jei žmogaus nueitu gyvenimo keliu, tai turbūt nedaug – jaunatviškas jubiliejus, na, o jeigu gimnaziją baigusių mokinių prirašytais, o mokytojų ištaisytais sąsiuviniais, jų svajonėmis, nuveiktais darbais – susidarys labai ilgas, gražus margaspalvis gyvenimo kelias.

Linkiu Algirdo gimnazijai eiti tobulėjimo keliu, atrasti ir kurti naujas žinias, dalintis sukauptais gyvenimiškais turtais ir neužmiršti, kad ilgai išlieka tik tie darbai, kurie yra atlikti su meile, pasiaukojimu ir atsidavimu.

Mielieji, dėkoju visiems radusiems laiko pasidžiaugti kartu su mumis šia puikia švente. Šio gražaus, jaunatviško  jubiliejaus proga linkiu Jums, visiems,  kad Jūsų svajonės virstų realybe, na o realybė – nuostabia svajone“, – tarė gimnazijos direktorė ir kartu su visais tylos minute pagerbė išėjusius amžinybėn buvusius mokytojus, darbuotojus bei mokinius.

Po direktorės sveikinimo kalbos visi susirinkusieji buvo pakviesti pavartyti gimnazijos knygos puslapius ir pasinerti į prisiminimus žiūrint parengtą filmuką apie gimnaziją.

Šventėje dalyvavusi Seimo narė Rita Tamašunienė skyrė sveikinimo žodžius visai bendruomenei.

„Jums šiandien yra iškili diena, diena, kuomet Jūs atsigręžiat atgal pasidžiaugti nueitu keliu, bet taip pat diena, kuria kuriate naują svajonę. Labai simboliškai šiandien iš ryto, atsikėlę už lango pamatėme baltą sniegą, tai kaip Jūsų rašomuose mokyklos metraščiuose, naująjį puslapį, kuri ne abejo, yra šie mokslo metai, bet taip pat ir naujasis mokyklos dešimtmečio skirsnis. Tai yra naujas mokyklos etapas ir aš labai noriu Jums palinkėti nugalėti visus iššūkius, nes iššūkiai, be abejo, jeigu yra sprendžiami kartu su bendruomene sutelktai, jie tampa stiprybe. Turėkite visada svajonių, nes tik svajonės mus veda į priekį, leidžia mums augti. Linkiu kurti savo gražias tradicijas, nes santykinai mes esame visoje Lietuvoje, mūsų krašte tai yra naujos mokyklos, todėl, kad šitos mokyklos skaičiuoja tiek pat metų, kiek ir nepriklausoma valstybė. Kiti turėjo tęsti savo mokymą ir persitvarkyti. Jūs turėjote galimybę kurti mokyklą iš naujo ir todėl esate mūsų valstybės, šiuolaikinės gimnazijos atspindys. Matome tikrai gražius vaizdus, ką tik stebėjome, kiek mokykla veikia, kiek aktyvių veiklų pasiūlo savo vaikams, kaip į savo mokyklos gyvenimą įtraukia visą bendruomenę. Šituo šiandien verta pasidžiaugti. Labai džiaugiuosi matydama prieš save buvusias mokytojas. Tikrai labai malonu Jus matyti. Norisi Jums padėkoti, nes Jūs buvote tas branduolys, kuris užaugino šią mokyklą sutelktumo ir pastangų dėka.

Linkiu visai bendruomenei sėkmės, įgyvendinkite visas savo svajones ir matykite savo rezultatą savo mokiniuose, kurie išėjo į gyvenimą, dirba ir mokosi kiekvienas pagal savo sritį, bet visada širdyje prisimena, kad yra šios mokyklos absolventai“, – į susirinkusius svečius kreipėsi Rita Tamašunienė ir įteikė dovanų.

Gražaus jubiliejaus proga netrūko ir apdovanojimų tiems, kurie pažinimo keliu veda savo mokinius, dalijasi išmintimi ir žiniomis. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš pasveikinęs bendruomenę,  padėkos raštais apdovanojo gimnazijos direktorę Kristiną Bajevienę ir direktoriaus pavaduotoją ugdymui Virginiją Giedraitytę, dailės mokytoją Martyną Juodeškienę, vyresniąją spec. pedagogę ir logopedę Liną Ivanauskienę, geografijos mokytoją metodininkę Daivą Petkauskienę, rusų kalbos mokytoją metodininkę Danutę Stapulionienę ir socialinę pedagogę metodininkę Aidą Lukšienę.

Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen padėkos raštus už nuoširdų, atsakingą ir kūrybingą darbą įteikė direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams Daivai Tonkovičienei, anglų kalbos mokytojai Neringai Pukalskienei, fizinio ugdymo vyresn. mokytojai Rūtai Diržinauskienei, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei Daivai Čatrauskienei, fizinio ugdymo vyresn. mokytojui Žilvinui Žygė, pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Nijolei Sadovskajai, muzikos vyresn. mokytojai Jurgitai Voskanienei.

Prie sveikinimų prisidėjo ir kiti atvykę svečiai, buvę mokytojai. Šventinį koncertą papuošė gimnazijos auklėtinių pasirodymai, o pabaigoje visi pakviesti pasivaišinti šventiniu tortu.

Dar kartą sveikiname ir linkime, kad kitą dešimtmetį taip pat lydėtų prasmingi darbai ir mokslo pasiekimai!


Įvertinkite naujieną