*alt_site_homepage_image*

Įvyko susitikimas su Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistais

decoration
Kovo 31 d. nuotoliniu būdu įvyko Vilniaus rajono savivaldybės atstovų susitikimas su Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistais, kurio metu pristatyta minėto biuro 2021 m. vykdyta veikla Vilniaus rajono savivaldybėje, aptarti bendrai įvykdyti ir vykdomi darbai, kitų metų perspektyvos bei iškylančių iššūkių sprendimo būdai.
 
Susitikime su Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistais dalyvavo: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Juliana Lipinska, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel, Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro direktorė Beata Bartkienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Purpurovič,  Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyr. socialinė darbuotoja Janina Šokaitienė, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Justyna Turbienė bei Vilniaus rajono Pedagoginės ir psichologinės tarnybos socialinę pedagogė Jovita Bliznikė.
 
Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras pažymėjo, kad vienas opiausių iššūkių su kuriuo tenka susidurti – tai specialistų trūkumas, dėl kurio gali susidaryti ilgesnis konsultacijų laukimo periodas. Šią problemą šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras sprendžia mobilių specialistų grupių pagalba. Nepaisant specialistų trūkumo, 2021 m. pavyko sėkmingai vykdyti ugdymą sudėtingoje COVID-19 aplinkoje, fizines sveikatingumo programas nuotoliniu būdu, kurios aktyviai lankomos buvo netgi senjorų.
 
2022 m. Visuomenės sveikatos biuras ir toliau yra suplanavęs tęsti mokyklų įtraukimą į sveikatingumo programas, vykdyti aplinkos sveikatos monitoringą, maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio stebėsenos organizavimą, gyventojų sveikatos rodiklių analizę gyventojų sveikatos tyrimus. Taip pat, pradėta teikti pagalbą karo pabėgėliams iš Ukrainos, bendradarbiaujant su „Stiprūs kartu“.
 
Pristatymui pasibaigus, abi pusės aptarė sėkmingą iki šiol vykdomą tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei būdus, kuriais jį galima būtų tobulinti. Susirinkę pasidalijo iššūkiais, su kuriais susiduria savo srityse bei aptarė galimybes, kurių dėka galima būtų greičiau ir efektyviau suteikti pagalbą jos reikalaujantiems.

Įvertinkite naujieną