*alt_site_homepage_image*

Interreg Lietuvos-Lenkijos programa: sėkmingai įgyvendinus 3 projektus, planuose dar 5 rajono vystymui reikšmingi projektai

decoration

Vilniaus rajono savivaldybė bendradarbiaudama su Koricino (Korycin) valsčiumi (Lenkija) sėkmingai įgyvendino jau 3 Interreg Lietuvos-Lenkijos programos projektus. Sustoti nežadama – naujai programai Savivaldybė planuoja teikti dar 5 sumanymus, kurių įgyvendinimas prisidės prie darnios gerovės vystymo rajone.

Kovo 7 d. Vilniaus rajono savivaldybės atstovai dalyvavo mokymuose potencialiems 1-ojo kvietimo teikti paraiškas pareiškėjams iš Lietuvos ir Lenkijos pagal 2021-2027 m. Interreg VI-A Lietuvos-Lenkijos programą Suvalkuose (Lenkija). Mokymuose dalyvavo Savivaldybės administracijos, Kalvelių, Zujūnų ir Nemenčinės atstovai.

Šiam kvietimui Vilniaus rajono savivaldybė turi 5 sumanymus pagal visus 3 programos prioritetus: aplinkos gerovės skatinimas, fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės skatinimas, vietos suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimas.

Pasak mokymuose dalyvavusios Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo vyr. specialistės Gražinos Golubovskos, sėkmingai bendradarbiaujant su kaimyninės šalies draugais – Koricino valsčiumi, Interreg VI-A Lietuvos-Lenkijos programa suteikia galimybę padaryti dar daugiau reikšmingų darbų Vilniaus rajonui.

„2017 m. pasirašę projekto bendradarbiavimo sutartį su Koricino valsčiumi pradėjome įgyvendinti pirmąjį bendrą projektą, iki šiol jau įgyvendinome 2 projektus turizmo, kultūros paveldo plėtros srityse. Organizavome bendrus seminarus, išvykas ir vizitus. Iš projektų lėšų Vilniaus rajono sporto mokykla įgijo aktyvaus turizmo įrangą. Įgyvendinus 3-ią projektą Vilniaus savivaldybės priešgaisrinės tarnyba įsigijo naują priešgaisrinį automobilį. Tai yra svarbūs projektai, kurių įgyvendinimu labai džiaugiamės. Šiuo metu yra generuojamos idėjos ir ruošiamos paraiškos. Tikimės, kad sėkmingai pavyks įgyvendinti dar 5 pagal šią programą pateiktus sumanymus“, – sako Gražina Golubovska.

Dalyvavimas ir projektų iš Interreg Lietuvos-Lenkijos programos įgyvendinimas turi naudą bei pastebimą poveikį ne tik dalyvaujančioms institucijoms, bet ir visai rajono bendruomenei.

Įgyvendintų projektų rezultatai

2017 m. pradėtas įgyvendinti pirmas projektas „Kultūra ir gamta – turizmo skatinimas abipus sienos grindžiamas bendru paveldu ir bendradarbiavimu“. Bendra projekto vertė siekė beveik 911 tūkst. Eur. Projekto veiklos buvo nukreiptos į kultūros paveldo plėtrą. Vilniaus rajone, kun. J. Obrembskio muziejuje buvo įrengtos audiovizualinės sistemos bei ekspozicija, Tradicinių amatų centre – įrengta edukacinė ekspozicija ir informacinis stendas apie Maišiagalos miestelio turistinius išteklius. Projekto lėšomis taip pat buvo įrengta Žingių poilsiavietė prie Asvejos ežero. Organizuoti ir bendri renginiai, skatinantys kultūros paveldo viešinimą, mokymai.

2021-2022 m. įgyvendinant projektą „Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą“, Vilniaus rajono sporto mokyklai buvo įgyta aktyvaus turizmo įranga (slidinėjimo trasos paruošimo įranga, sniego patrankos, slidės, slidinėjimo lazdos, slidinėjimo batai, šiaurietiško ėjimo lazdos, dviračiai, renginių palapinės). Taip pat organizuota daug bendrų renginių, ekskursijų, vizitų.

2019-2021 m. Lenkijos Koricino valsčius, Vilniaus savivaldybės priešgaisrinės tarnyba ir Vilniaus rajono ugniagesių savanorių draugija vykdė projektą „Krizinio reagavimo matrica – naujas požiūris į krizių valdymą abipus sienos“, įgyvendinamą pagal programą „Interreg V-A Lietuva – Lenkija“. Projekto tikslas buvo krizių valdymo ir civilinės saugos stiprinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione.

Projekto metu tarnyba įsigijo naują priešgaisrinį automobilį, kuriuo sėkmingai naudojasi Kalvelių komanda. Šiuolaikiškame automobilyje yra hidraulinė gelbėjimo įranga ir kvėpavimo aparatai. Taip pat projekto metu buvo atliktas Vilniaus rajone esančios Kalvelių gaisrinės remontas. Ugniagesiai savanoriai įsigijo kokybišką naudotą gaisrinę autocisterną.

Glaudžiai bendradarbiaujant taip pat vyko mokymai savanoriams ir savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesiams bei jauniesiems ugniagesiams. Ugniagesiai gilino savo žinias ir įgūdžius teikiant pirmąją medicinos pagalbą bei dalyvavo gelbėjimo darbų mokymuose.

Projekto metu taip pat įsigytas suslėgto oro kompresorius. Savivaldybė skyrė papildomų lėšų konteinerinei kompresorinės patalpai įsigyti. Šis įrangos komplektas sumontuotas Avižienių ugniagesių komandoje, o ja užpildomi Avižienių, Maišiagalos ir Paberžės ugniagesių kvėpavimo aparatų balionai, kuriuose oras suslegiamas iki 320 atmosferų.


Daugiau apie projektus ir jų veiklas: https://www.vrsa.lt/investicijos-ir-projektai/europos-sajungos-finansuojami-projektai/527


Įvertinkite naujieną