*alt_site_homepage_image*

Informacija Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengėjams

decoration

Vadovaujantis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr. 3D-476 D1-429 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija), 79 p., Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai Teritorijų planavimo komisijoje derinami per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS).

Nuo 2023-04-03 Teritorijų planavimo komisija kaimo plėtros žemėtvarkos projektus derins tik per ŽPDRIS, teikti derinti popierinius kaimo plėtros žemėtvarkos projektus nuo 2023-04-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijai nebus galima.

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyrius


Įvertinkite naujieną