*alt_site_homepage_image*

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento.

decoration

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl „Žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0300:493, kad. Nr. 4103/0300:492, kad. Nr. 4103/0300:506, kad. Nr. 4103/0300:531, kad. Nr. 4103/0300:532, kad. Nr. 4103/0300:666, kad. Nr. 4103/0300:947, kad. Nr. 4103/0300:948, kad. Nr. 4103/0300:8018, kad. Nr. 4103/0300:533), esančių Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T3-469, keitimo, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento.

Detaliojo plano keitimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje, www.vrsa.lt

Detaliojo plano keitimo pavadinimas – Žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0300:493, kad. Nr. 4103/0300:492, kad. Nr. 4103/0300:506, kad. Nr. 4103/0300:531, kad. Nr. 4103/0300:532, kad. Nr. 4103/0300:666, kad. Nr. 4103/0300:947, kad. Nr. 4103/0300:948, kad. Nr. 4103/0300:8018, kad. Nr. 4103/0300:533), esančių Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T3-469, keitimas, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą. 

Plano tikslai – keisti žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0300:493, kad. Nr. 4103/0300:492, kad. Nr. 4103/0300:506, kad. Nr. 4103/0300:531, kad. Nr. 4103/0300:532, kad. Nr. 4103/0300:666, kad. Nr. 4103/0300:947, kad. Nr. 4103/0300:948, kad. Nr. 4103/0300:8018, kad. Nr. 4103/0300:533) esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T3-469, (TPD registracijos Nr. T00082708), sprendinius.

 SPAV atrankos dokumento rengėjas – MB „Aplinkos ekspertų grupė“, Neužmirštuolių g. 7-1, LT-04124, Vilnius, dalia.janeliauskienė@gmail.com Detaliojo plano keitimo rengėjas – UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com

Detaliojo plano keitimo SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Priimtas sprendimas ir motyvai – išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento bei vadovaujantis norminiais teisės aktais, remdamasis plano sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo analizės rezultatais, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos planavimo organizatoriui Vilniaus rajono savivaldybės administracijai  ir detaliojo plano keitimo rengėjui UAB „Meirista“ darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).


Įvertinkite naujieną