*alt_site_homepage_image*

Greetings in different languages/ Sveikinimai įvairiomis kalbomis

decoration

Vilniaus r. Maišiagalos Kunigo Juzefo Obrembskio 2 ir 4 klasių gimnazijos mokiniai pasitiko Europos kalbų dienos šventę rašant sveikinimus įvairiomis kalbomis bei pristatant dainavimu: „Hello, Hola, Bonjour, Shalom ir kt.“ ir „Hello song around the world“.

Europos kalbų dienos tikslai buvo pranešti mokiniams apie kalbų mokymosi svarbą ir išskirti kalbas, kurių mokėjimas didintų daugiakalbystę ir tarpkultūrinį supratimą. Skatinti, stiprinti ir išsaugoti turtingą Europos lingvistinę ir kultūrinę įvairovę, stiprinti kalbų komunikacinį mokymąsi pagal programą mokykloje ir už jos ribų.

Mokiniai išmoko naujų žodžių bei įtvirtino savo žinias atliekant kalbėjimo užduotis apie  Europos šalis ir vėliavas. Mokiniai noriai sudalyvavo įvairiose veiklose bei atliko užduotis.

 

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Lilija Schoenbeck


Įvertinkite naujieną