*alt_site_homepage_image*

Globos centrų specialistai gilino savo profesines žinias mokymuose

decoration

2022 m. vasario 17 d. Vilniaus rajono savivaldybėje vyko mokymai „Globos koordinatoriaus veikla atliekant individualių poreikių vertinimą ir individualaus pagalbos plano sudarymą“, kurie buvo skirti globos centrų globos koordinatoriams ir kitiems globos centrų darbuotojams – Globos centrų vadovams, GIMK specialistams, psichologams.

Susirinkusius dalyvius pasveikino Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska, kuri palinkėjo gerų emocijų, naudingų žinių bei atsakymų į rūpimus klausimus.

Mokymai buvo orientuoti į globos centrų specialistų  kompetencijų kėlimą atliekant individualių poreikių vertinimą ir individualaus pagalbos plano sudarymą. Daug buvo kalbama apie problemines sritis su kuriomis susiduria specialistai vertinant individualius poreikius ir sudarant individualų pagalbos planą. Taip pat susirinkusieji mokymų dalyviai dalinosi patirtimi su kokiomis problemomis susiduria vertindami individualius poreikius ir sudarant pagalbos planą.

Įtraukiančiomis praktinėmis ir gyvenimiškomis situacijomis bei diskusijomis dalyvius gilyn į mokymų turinį vedė Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto prof. dr. Brigita Kairienė. Mokymų darbotvarkėje daug dėmesio buvo skirta analizavimui kaip atliekamas individualus poreikių vertinimas bei kaip sudaryti individualų pagalbos planą, akcentuojant teigiamus ir neigiamus vertinimo kriterijus bei plano sudarymo reikalavimus.

Tikimės, kad mokymuose įgytos žinios ir gebėjimus globos centrų specialistai tikslingai pritaikys savo veikloje, kuri yra orientuota į teikiamų paslaugų kokybę ir rezultatus.


Įvertinkite naujieną