*alt_site_homepage_image*

Dviejų dienų pažintinis vizitas po Vilniaus rajoną

decoration

Įgyvendinant projektą „Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą“, šių metų gegužės 30-31 d. įvyko pažintinis vizitas po Vilniaus rajoną.

Renginyje dalyvavo 16 turizmo specialistų ir verslininkų bei įstaigų, taip pat veikiančių turizmo srityje, atstovų iš Vilniaus rajono ir Korycino valsčiaus. Pirmąją vizito dieną dalyviai apsilankė Tradicinių amatų centre Houvaltų dvare Maišiagaloje. Čia buvo surengtas tradicinių Vilniaus verbų ryšimo edukacinis užsiėmimas. Verbų rišėjos iš Čekoniškių kaimo verbų ir buities seklyčios papasakojo apie verbų ryšimo tradicijas ir ypatumus, o joms padedant kiekvienas iš dalyvių surišo savo verbą, kurią pasiėmė atminimui apie dalyvavimą pažintiniame vizite. Po edukacinio užsiėmimo dalyviai apsilankė kunigo prelato Juzefo Obrembskio muziejuje, kur susipažino su kunigo, vadinamo Vilniaus krašto patriarchu, asmenybe ir jo veikla. Taip pat vizito dalyviai pirmąją dieną apsilankė Liubavo dvaro vandens malūne. Tai yra vienintelis Lietuvoje malūnas, kuriame visiškai (100 proc.) restauruota technologinė įranga, demonstruojami visi čia vykę keliolika technologinių procesų. Čia veikia net šimtametė hidroturbina. 2012 metais šis objektas už kokybišką restauraciją buvo apdovanotas „Europa Nostra“ apdovanojimu.

Antrąją vizito dieną dalyviai apsilankė Vladislavo Sirokomlės muziejuje Bareikiškėse, kur galėjo susipažinti su garsaus XIX a. poeto, gimtojo krašto turizmo pradininko, asmenybe ir kūryba. Vizito pabaigoje dalyviai nuvyko į Keturiasdešimt Totorių kaimą, kur aplankė vietinę totorių mečetę ir senąsias jų kapines, susipažino su totorių istorija Vilniaus rajone, taip pat dalyvavo tradicinių totoriškų patiekalų degustacijoje.

Projektą „Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą“ vykdo Vilniaus rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu iš Lenkijos – Korycino valsčiumi. Projektas yra bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (85 proc. bendros projekto vertės) ir yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. INTERREG V-A Lietuva-Lenkija programą.

Pagrindinis projekto tikslas – pasienio teritorijų turizmo patrauklumo didinimas remiant ir skatinant aktyvųjį turizmą, susijusį su gamtos paveldu.


Įvertinkite naujieną