*alt_site_homepage_image*

Dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio vienam gyventojui nustatymo

decoration

Informuojame, kad nuo 2022 m. vasario 1 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimu Nr. 989 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  patvirtintu atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu, Vilniaus rajono savivaldybės vartotojams, kuriems nėra įrengti atsiskaitomieji geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisai, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas taikant vandens tiekėjų apskaičiuotą vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui per mėnesį.

UAB „Vilniaus vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį yra 2,48 m³/gyventojui.

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį yra 2,83 m³/gyventojui.

UAB „Nemėžio komunalininkas“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį yra 2,76 m³/gyventojui.

Prūdiškių socialinės globos namų aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį yra 2,71 m3/gyventojui.


Įvertinkite naujieną