*alt_site_homepage_image*

Dėl planuojamų prekybos paskirties pastatų Bukiškio k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

decoration

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl prekybos paskirties pastatų Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Sedulų g. 2. Statinio panaudojimo paskirtis: prekybos.  

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Projektų rengimo biuras“.

Projekto vadovas: Piotras Černiauskas, Vilnius, Kareivių g. 19-181, el. paštas marija@prb.lt, tel. +370 624 48567, +370 617 02800.

Statytojas: UAB „Vilniaus verslo parkas“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 – 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2023-02-09 17.00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTcwYjgzMDktOTJhMi00YzQxLThiZjYtYzllMzUwNGE3YTZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d07f8f05-8f68-40a2-a695-399415b174cc%22%2c%22Oid%22%3a%2248ee3004-bff1-4a86-852f-75090acb49a3%22%7d

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.


Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.


Įvertinkite naujieną