*alt_site_homepage_image*

Dėl planuojamo sporto aikštyno Veriškių k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

decoration

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl sporto paskirties inžinerinio statinio – sporto aikštyno Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Veriškių k., Sužionių kel. 17. Statinio panaudojimo paskirtis: sporto paskirties inžineriniai statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Priedanga“.

Projekto vadovas: Gintaras Počiuipa, Vilniaus m., Lukiškių g. 3, el. paštas gintaras.jad@gmail.com tel. +370 699 60741.

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Sužionių seniūnija.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 – 10.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-07-05 15.00 val. Siužionių seniūnijos patalpose, adresu Vilniaus rajono sav., Sužionių sen., Sužionių k., Kalvinės g. 1.

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.


Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.


Įvertinkite naujieną