*alt_site_homepage_image*

Dėl planuojamo sandėliavimo paskirties pastato  Izabelinės k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

decoration

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl sandėliavimo paskirties pastato Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Izabelinės k., Vilniaus g. 13. Statinio panaudojimo paskirtis: sandėliavimo.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Eskizo projektai“.

Projekto vadovas: projekto vadovas Rytis Mažuolis, Kaunas, Savanorių g. 192-602, el. paštas eskizoprojektai@gmail.com, mazuolisrytis@gmail.com, tel. +370 698 28845.

Statytojas: UAB „LR GROUP“.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis bei , 8.00 – 12.00 ir 13.00 – 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-10 16:00 val. Sudervės seniūnijos patalpose, adresu Vilniaus r. sav., Sudervės k., Vilniaus g. 25 (tel. +370 5 2401142).

SA PP byla

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 1

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 2

 

Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia: https://teritorijuplanavimas.vrsa.lt/go.php/Informacija-apie-numatoma-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima691315.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.


Įvertinkite naujieną