*alt_site_homepage_image*

Dėl planuojamo mokslo paskirties pastato Eitminiškių k. rekonstravimo projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

decoration

Informuojame, kad rengiamas rekonstravimo projektas dėl mokslo paskirties pastato esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Eitminiškių k., Misionierių g. 10.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statybos projektų valdymas“.

Projekto vadovė:  Evelina-Aistė Kačerovskytė, Vilnius, Ateities g. 25B, el. paštas irmantas@spv.lt,  tel. +370 650 20004.

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės seniūnija.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00–12.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-12-29 16:00 val.               

Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/81850977961?pwd=cGFsL05lc0ptVWRyclF2MEd3czRFQT09

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.


Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.


Įvertinkite naujieną