*alt_site_homepage_image*

Dėl planuojamo gamybos paskirties pastato Skaidiškių k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

decoration

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl gamybos paskirties pastato Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Minsko pl. 120. Statinio panaudojimo paskirtis: gamybos.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Bendrieji statybų projektai“.

Projekto vadovas: Raimundas Labutis, Kaunas, Savanorių per. 187, el. paštas riabutis@bspgroup.eu, tel. +370 686 65223.

Statytojas: UAB „ME servisas“.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 – 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-11-15 17.00 val.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaMBpWU32v_5azLidi0zPDj7EnORcI5JsfUW0fQNr-bg1%40thread.tacv2/1666784090839?context=%7b%22Tid%22%3a%22224fc49b-8231-40a8-996c-61b93e297c8c%22%2c%22Oid%22%3a%22aeb80460-61f6-41b5-9465-8cfdf24c612a%22%7d

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.


Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.


Įvertinkite naujieną