*alt_site_homepage_image*

Dėl planuojamo gamybos paskirties pastato Čekoniškių k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

decoration

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl gamybos paskirties pastato Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Čekoniškių k. A.Mickevičiaus g. 163. Statinio panaudojimo paskirtis: gamybos.   

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB Architektūros namai“.

Projekto vadovė: Zita Gudlevičienė, Vilniaus m, Laisvės per. 77B,  el. paštas z.gudleviciene@gmail.com, tel. +370 652 77759.

Statytojas: UAB „Lietpak investicija“.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 – 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-22 17.00 val. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patalpose, 1 a. 5 salė, adresu Rinktinės g. 50, Vilniaus m.

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.


Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.


Įvertinkite naujieną