*alt_site_homepage_image*

Dėl planuojamo angaro paskirties pastato Bendorių k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

decoration

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl angaro Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Žirgyno g. 3. Statinio panaudojimo paskirtis: kitos (ūkio) paskirties pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengė: MB „Statinio projektas“.

Projekto vadovas: Justinas Dūda, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Žirgyno g. 3,  el. paštas: justinas@statinioprojektas.lt, tel. +370 610 03701, tel. +370 628 93099.

Statytojas: A.R ir J.K.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 – 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-03-08 16:00 val.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/83387589088?pwd=d05ibmZVTEVSbUtUNkhWWFFaL0RiQT09

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.

 

Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia: https://teritorijuplanavimas.vrsa.lt/go.php/Informacija-apie-numatoma-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima691315.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.


Įvertinkite naujieną