*alt_site_homepage_image*

Dalijimasis gerąja patirtimi ruošiantis dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas

decoration

Šių metų balandžio 22 dieną Vilniaus rajono Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos direktorė kartu su mokytojomis organizavo ir įgyvendino metodinį užsiėmimą „Pamokų planų kūrimas remiantis Ugdymo turinio atnaujinimo tyrimo rekomendacijomis“. Pranešimų, kaip kurti ir rašyti pamokų planus, kuriuose didžiausią dėmesį būtina skirti mokinių kompetencijų ugdymui, klausėsi daugiau nei šimtas Vilniaus rajono mokyklų bendruomenių narių.

Svarbu paminėti, jog Nacionalinės švietimo agentūros organizuotame ir vykdytame „Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas“ tyrime buvo atrinktos ir dalyvavo vos 30 šalies mokyklų, iš kurių viena – Vilniaus rajono Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija. Nuo 2021 m. spalio iki 2022 m. kovo mėnesio sudaryta 4 mokytojų, tai yra lietuvių kalbos ir literatūros vyresniosios mokytojos Alionos Rynkun, gimtosios (lenkų) kalbos mokytojos metodininkės Anos Maciulevič, užsienio (anglų) kalbos vyresniosios mokytojos Justynos Dacevič – Aschabovos, matematikos ir informacinių technologijų vyresniosios mokytojos Reginos Dubickos, komanda kartu su koordinatore – gimnazijos vadove Veslava Voinič dalyvavo įvairiuose Tyrimo veiklose: paskaitose, seminaruose, kūrybinėse dirbtuvėse, praktiniuose užsiėmimuose. Po kiekvieno susitikimo mokyklų komandos gaudavo praktinę užduotį, kurią iki sutarto termino turėdavo atlikti ir siųsti organizatoriams. Tad, užpildžiusios anketą ir atsakiusios į klausimus apie atnaujinamų bendrųjų ugdymo programų poreikį bei lūkesčius, komandos domėjosi, ieškojo, rinko medžiagą, sistemino ją ir sudarinėjo konkrečių kompetencijų žemėlapius, vėliau kūrė ir rašė kompetencijų ugdymu grįstus pamokų planus, juos analizavo, komentavo, koregavo, pildė. Galiausiai kiekviena mokykla praktiškai įgyvendino bent vieną parašytą pamokos planą - filmavo gyvai vedamą, įvairias mokinių kompetencijas ugdančią pamoką ir siuntė ją Tyrimo organizatoriams. Taip buvo praktiškai parodoma, kas suvokta, išmokta, pritaikyta per visą šešis mėnesius trukusį laikotarpį.

Įgijusios tiek praktinės patirties, Julijaus Slovackio gimnazijos mokytojos suskubo pasidalinti ja su kitais. Todėl pranešimų metu ne kartą buvo pabrėžta, jog, pradėjus įgyvendinti atnaujintas bendrąsias ugdymo programas ir rašant pamokų planus, būtina daug dėmesio skirti aktyviam mokinių sužadinimui pamokos pradžioje, pamokos uždavinių, kurie turėtų būti aiškūs, konkretūs ir pasiekiami, kėlimui. Pranešėjos labai aiškiai išskyrė ir akcentavo, kad planuojant pamoką, atsiranda taip vadinami „sėkmės kriterijai“, kurie reiškia konkrečius žingsnelius-veiklas pamokos metu. Didžiulis dėmesys atkreiptinas į pamokos refleksiją, mokinių vertinimą ir įsivertinimą. Šiems aspektams planuojant pamoką pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas, reikia skirti daugiau laiko, kad pamoką vyktų sklandžiai ir sėkmingai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kad dalyvavote metodiniame užsiėmime ir taip atidžiai klausėtės mūsų dalijimosi gerąja patirtimi.

Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Aliona Rynkun
Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija


Įvertinkite naujieną