*alt_site_homepage_image*

Buivydžių seniūnijos pastato šildymas tapo pigesnis ir draugiškesnis aplinkai

decoration

Vilniaus rajono savivaldybės Buivydžių seniūnija jau skaičiuoja mažesnes išlaidas už pastato šildymą – čia įrengtas šilumos siurblys, kuris yra kur kas taupesnis ir tvaresnis.

Projekto „Šilumos siurblio įrengimas Vilniaus r. Buivydžių seniūnijos administraciniame pastate“ bendra vertė siekia 18 tūkst. Eur, pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“ skirta 10,75 tūkst. Eur, likusi suma skirta iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto.

Projekto tikslas – didinti šilumos gamybos vartojimo efektyvumą, sumažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pagamintos energijos vienetui.

Vietoj esamo seno elektrinio katilo, buvo įrengtas šilumos siurblys oras-vanduo. Taip elektros sąnaudos šildymui bus sumažintos net 3 kartus.

Tai ne pirmas tvaresnį šildymą visuomenės paskirties pastatuose užtikrinęs įgyvendintas projektas. 2021 m. Savivaldybė įgyvendino dar du projektus – Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre ir Bendruomeniniuose vaikų globos namuose Kalveliuose.


Įvertinkite naujieną