*alt_site_homepage_image*

Atmintis gyva. Pagerbtas a. a. kunigas prelatas Juzef Obrembski

decoration

Kovo 19 d. jau daugelį metų visi keliai veda į Maišiagalą. Kiekvienais metais, minint Juozapines, pagerbiamas a. a. Vilniaus krašto patriarchas, šviesaus atminimo kunigas prelatas Juzef Obrembski.

Atvirų durų dieną organizuoja kunigo prelato Juzefo Obrembskio muziejus.

Tradiciškai atvirų durų diena prasidėjo iškilminga malda Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kurioje savo ganytojiškas pareigas aktyviai vykdė kunigas Prelatas Juzef Obrembski. Mišias aukojo kun. Edvard Dukel.

Bažnyčioje gausiai susirinko Maišiagalos bendruomenė ir atvykę svečiai: Seimo narė Rita Tamašunienė, atstovas iš Lenkijos Seimo Patryk Jaki, Vilniaus miesto savivaldybės vicemerė Edita Tamošiūnaitė, Maišiagalos seniūnas Andžej Adomaitis, Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos ir Maišiagalos lopšelio-darželio bendruomenės ir kt.

Kartu pasimeldę visi nuėjo prie prelato kapo, kuris yra šalia bažnyčios. Susirinkusieji padėjo ant kapo gėlių, uždegė žvakutes bei dalijosi prisiminimais apie Vilniaus krašte gerbiamą ir mylimą kunigą.

Po šv. Mišių parapijos salėje vyko kunigo prelato Juzefo Obrembskio biografijos pristatymas. Pranešėja – muziejaus vadovė Juzefa Markevič.

Atvirų durų diena tęsėsi buvusiuose kunigo prelato namuose, dabar čia veikiančiame muziejuje. Susirinkusieji buvo pavaišinti specialiai tai progai pagamintomis spurgomis, kurias muziejaus vedėja J. Markevič pagamino pagal buvusios kunigo namų šeimininkės receptą.

 

Nuotr. Janina Voleišo


Įvertinkite naujieną