*alt_site_homepage_image*

Asmeninio asistento-mentoriaus-paslaugos

decoration

Pabėgėlių priėmimo centras vykdo projektą „Ateitį kurkime šiandien“, Nr. PMIF-2.1.2-V-01. Viena iš projekto veiklų – asmeninio asistento (mentoriaus) paslaugos. Asmeninis asistentas gali įvertinti socialinius poreikius, suteikti pagalbą ieškantis būsto, darbo, įtraukti vaikus į švietimo sistemą – mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo, suteikti reikalingą ir dominančią informaciją socialiniais klausimais, palydėti apsipirkti maisto, higienos priemonių, drabužių, į gydymo įstaigą, suteikti visą būtinąją pagalbą pagal poreikį.

Kviečiame tikslinės grupės asmenis, kurie yra trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės:

  1. kurie turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą ar pakeistą UTPĮ 40 straipsnyje nustatytais pagrindais;
  2. kurie turi galiojantį leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą ar pakeistą UTPĮ 53 straipsnyje nustatytais pagrindais;
  3. kuriems leidimas laikinai gyventi išduotas UTPĮ 43 straipsnio 1 dalies 2, 3 arba 5 punkte nustatytais pagrindais;
  4. kurie UTPĮ nustatyta tvarka yra pateikę prašymus suteikti prieglobstį ir dėl kurių dar nėra priimti galutiniai sprendimai;
  5. kurie nurodyti Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje ir kuriems išduotas leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (UTPĮ, LR APĮ 7 str. 7 d.);
  6. kuriems išduotas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimas atvykti į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių;
  7. kuriems išduota nacionalinė viza;
  8. kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo į Lietuvos Respubliką ir (arba) buvimo joje sąlygų

kreiptis į Pabėgėlių priėmimo centrą, el. p. vilma.tarovatoviene@rppc.lt bei gauti asmeninio asistento paslaugas.

 

Informaciją galite atsisiųsti čia:

Mentoriaus paslaugos
Mentor services
Mенторські послуги
Yслуги ментора

Inf. Pabėgėlių priėmimo centras


Įvertinkite naujieną