*alt_site_homepage_image*

Aktualu senjorams: kokiomis socialinėmis paslaugomis galite pasinaudoti ir kokios lengvatos jums priklauso?

decoration

Vilniaus rajono savivaldybė deda pastangas, kad visiems Vilniaus rajono gyventojams būtų sukurtos ir užtikrintos patogios gyvenimo sąlygos. Senjorai – viena jautriausių visuomenės dalių, todėl siekiant tinkamai pasirūpinti garbaus amžiaus asmenų gerove ir kokybiškai spręsti socialines problemas, Savivaldybė teikia įvairias socialines paslaugas ir siūlo pasinaudoti teikiama socialine parama.


Socialinės paslaugos ir jas teikiančios įstaigos

Primename, kad senatvės pensijos amžių sukakę asmenys turi galimybę pasinaudoti Vilniaus rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų teikiamomis paslaugomis. Vilniaus rajone veikiančios socialinės įstaigos, priklausomai nuo įstaigos tipo, teikia nestacionarias ar stacionarias socialines paslaugas.

Vilniaus rajone Socialinių paslaugų įstaigos paskirstytos tolygiai, savo veiklą organizuoja atsižvelgiant į gyventojų socialinių paslaugų poreikį.


Bendrosios socialinės paslaugos

Senatvės amžiaus sukakę asmenys gali pasinaudoti Vilniaus rajono įstaigų teikiamomis bendrosiomis socialinėmis paslaugomis: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo. Šias paslaugas Vilniaus rajone teikia Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centras ir Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras.

Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centras taip pat teikia paramą drabužiais ir daiktais, maisto produktais ir asmens higienos prekėmis, specialiojo transporto paslaugų organizavimą (paslaugos teikiamos asmenims, kurie dėl amžiaus, negalios ar sveikatos sutrikimų negali naudotis viešuoju ar individualiu transportu arba šios paslaugos  jiems negali suteikti jų šeimos nariai, artimieji, globėjai ar kiti asmenys), sociokultūrines paslaugas. Įstaiga taip pat teikia specialias socialines paslaugas, tokias kaip socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, pagalbą asmens namuose, psichologinę pagalbą.

Centras bendradarbiauja su Vilniaus rajono poliklinikomis (ambulatorijomis) dėl socialinių paslaugų poreikio vertinimo prie poliklinikos (ambulatorijos) prisirašiusiems Vilniaus rajono savivaldybėje deklaravusiems gyvenamąją vietą gyventojams (pacientams), kuriems yra teikiamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose.

Centras pildo Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kurie kreipiasi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl neįgalumo ir specialiųjų poreikių nustatymo.

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras teikia sociokultūrines, maitinimo organizavimo paslaugas, organizuoja asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas. Centras taip pat teikia apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, psichosocialinės pagalbos bei dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas.

Norint pasinaudoti bendrosiomis socialinėmis paslaugomis kviečiame kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją, Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro ar Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro socialinius darbuotojus, atsakingus už prašymų gauti atitinkamą paslaugą priėmimą.

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro kontaktai: el. paštas juodsiliuspc@gmail.com, tel. tel. (8 5) 249 3087;

Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centro kontaktai: el. paštas: info@vrspc.lt, tel. (8 5) 215 3447.


Integrali pagalba asmens namuose

Raginame negalią turinčius senjorus pasinaudoti integralios pagalbos (dienos socialinė globa ir slauga) paslauga. Teikiamos paslaugos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau pilnavertiškai gyventi namuose. Paslauga taip pat padeda šeimos nariams integruotis į visuomenę ir darbo rinką, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Pagalba teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną iki 5 kartų per savaitę darbo dienomis – individualiai įvertinus asmens poreikį pagalbai, gyvenimo ir buities sąlygas bei šeimos narių galimybes padėti.

Dėl išsamesnės informacijos apie teikiamas dienos socialinės globos asmens namuose ir integralios pagalbos paslaugas senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims prašome kreiptis į Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centrą tel. (8 5) 249 3087 arba el. paštu juodsiliuspc@gmail.com.

Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa

Ilgalaikė socialinė globa – teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, visiškai nesavarankiškiems asmenims (suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims).

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas Vilniaus rajone teikia Paberžės socialinės globos namai bei Kuosinės socialinės globos namai. Globos namai, teikdami paslaugas, užtikrina Globos namų gyventojo įvairiapusiškus poreikius ir jo geriausius interesus. Rūpinasi psichologinėmis, socialinėmis, kultūrinėmis ir dvasinėmis kiekvieno Globos namų gyventojo reikmėmis, užtikrina jiems pasirinkimo teisę įgyvendinant jų asmeninius poreikius, sudaro galimybę palaikyti ryšius su artimaisiais, bendruomene, užtikrina gyventojų saviraišką, skatina ir padeda integruotis į bendruomenę, užtikrina saugią ir sveiką, žmogaus orumą atitinkančią socialinę globą, suderintą su asmens sveikatos priežiūrą.

Kuosinės socialinės globos namuose teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, esant galimybei ir asmenims, kuriems dėl Alzheimerio, Parkinsono ligos ar senatvinės demencijos būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis el. paštu: kuosinesnamai@gmail.com arba tel. +370 687 73 781.

Paberžės socialinės globos namai užtikrina ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, kurie dėl amžiaus ar neįgalumo negali patys savimi pasirūpinti. Daugiau apie Paberžės socialinės globos namų veiklą, priėmimo sąlygas ir teikiamas paslaugas kviečiame skaityti: www.paberzesnamai.lt/. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis el. paštu: paberzes.namai@gmail.com arba tel. (8 5) 252 3217.

SVARBU! Į socialinės globos įstaigas priimami asmenys, savo gyvenamąją vietą deklaravę Vilniaus rajone. Norintys apsigyventi socialinės globos namuose gyventojai privalo kreiptis į seniūniją pagal savo gyvenamąją vietą. Čia jiems bus suteikta reikiama informacija dėl reikalingų pateikti dokumentų ir jų nagrinėjimo tvarkos. Sutvarkius dokumentus bei Savivaldybei nusprendus, kad piliečiui skiriamos socialinės globos paslaugos, jis, esant laisvoms vietoms, apgyvendinamas globos namuose.


Lengvatos, kuriomis gali pasinaudoti Vilniaus rajono senjorai

Šalyje ir toliau vyraujant sudėtingai ekonominei situacijai, senjorai tampa viena labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių. Siekiant finansiškai palengvinti gyvenimą garbaus amžiaus sulaukusiems Vilniaus rajono gyventojams, Savivaldybė ir toliau priima gyventojams finansiškai patogius sprendimus.

  • Nuo 2022 m. vasario 1 d. Vilniaus rajono gyventojams, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus – visomis dienomis taikoma 50 proc. lengvata viešojo (priemiestinio) transporto bilietams, o 80-ies metų sulaukusiems senjorams šios kelionės yra nemokamos.
  • Vienas gyvenantis pensininkas moka net 70 proc., o du – perpus mažesnes sąskaitas už komunalinių atliekų surinkimą. Daugiau apie tai kviečiame skaityti čia.
  • Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sprendimu Vilniaus rajone žemės savininkams nustatytas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis – 3 ha žemės plotas kaimo vietovėse ir 0,25 ha Nemenčinės m., išskyrus apleistus žemės ūkio paskirties žemės plotus. Pagal šį sprendimą nuo žemės mokesčio mokėjimo yra atleidžiami fiziniai asmenys, kurie yra sulaukę pensijos amžiaus.
  • 2019 m. Savivaldybės tarybos sprendimu asmenims, kurie yra sulaukę senatvės pensijos nustatytas neapmokestinamasis žemės plotas: kaimo vietovėse 3 ha, Nemenčinės m. – 0,25 ha.
  • Siekiant raginti ne tik nenutraukti verslų, bet ir pradėti naujus, 2022 m. spalio 28 d. Vilniaus rajono savivaldybė pritarė sprendimui jau septintus metus iš eilės nekeisti verslo liudijimų įkainių bei lengvatų. Šiuo sprendimu lengvatos ir toliau bus taikomos pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims.

Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veikslai, sąrašas

Verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams 2023 metais taikomų lengvatų sąrašas

Asociatyvi nuotr. freepik.com


Įvertinkite naujieną