*alt_site_homepage_image*

Aktualijos iš kovo mėnesio Savivaldybės tarybos posėdžio

decoration

Kovo 26 d. nuotoliniu būdu vyko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu patvirtinta metinė Savivaldybės tarybos, mero ir administracijos bei Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklų ataskaitos, pritarta Savivaldybės biudžeto sąmatos pakeitimams, sprendimo projektams švietimo, socialinės rūpybos, vietinio ūkio srityse ir kt. Tarybos nariams bei posėdį nuotoliniu būdu stebėjusiems svečiams pristatytas naujasis Vilniaus rajono savivaldybės logotipas ir vizualinis identitetas. Savivaldybės Tarybos posėdžio įrašą, kaip įprastai, galima peržiūrėti Savivaldybės YouTube kanale.


Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veikla

Tarybos posėdžio pradžioje buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos ataskaita.

2020 m. buvo atliktas mokamo maitinimo paslaugų organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo švietimo įstaigose auditas, kurio metu vertintas vaikų maitinimo organizavimas, koordinavimas, šios funkcijos vykdymas, apskaita ir atsiskaitymas. Atlikus auditą nustatyta, kad bendrojo ugdymo švietimo įstaigos maisto produktams pirkti atliko mažos vertės viešuosius pirkimus. Buvo nustatyti ir keli neatitikimai – buvo negaliojančių sutarčių ar nebuvo galimybės įvertinti maisto produktų pirkimų bei pirkimo verčių, nes sutartyse nepateikti sąrašai perkamų prekių ir jų kainos, nebuvo tiekėjų pasiūlymų. Rekomenduotina peržiūrėti viešųjų pirkimų sutartis ir esant poreikiui atlikti naujus viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka.

Nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio kartu su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole atliktas veiklos auditas „Nekilnojamojo turto valdymas“, kurio metu buvo renkama informacija apie Savivaldybės nuosavybės teise valdomus pastatus, žemę po jais, turtą, perduotą patikėjimo teise pagal panaudą, turto nuomą, gyvenamojo fondo nuomą, socialinio būsto plėtros programos vykdymą, netinkamą naudoti ir nereikalingą Savivaldybės turtą ir bešeimininkį turtą. Atlikus auditą nustatyta, kad 96 proc. Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto yra naudojama Savivaldybės funkcijoms vykdyti. Dėl savivaldybės funkcijoms nenaudojamo nekilnojamojo turto yra priimami sprendimai teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat nustatyta, kad dėl 80 proc. visų žemės sklypų, kurie yra reikalingi eksploatuoti nekilnojamąjį turtą, yra sudarytos panaudos sutartys ir apibrėžtos ribos.

2020 m. atliktas Savivaldybės valdomos UAB „Nemenčinės komunalininkas“ auditas, kurio metu vertintas bendrovės veiklos efektyvumas, ekonomiškumas ir rezultatyvumas. Bendrovės veikla audituojamuoju laikotarpiu 2017-2019 m. buvo ir tendencingai išlieka nuostolinga. Audito ataskaitoje nurodyta, kad siekiant pagerinti rodiklius, reikėtų peržiūrėti pardavimo savikainą, sąnaudas ir kainų politiką, optimizuoti sąnaudas pagal bendrovės vykdomas veiklas.

Daugiau apie Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą ir 2020 m. atliktų auditų rezultatus galima rasti čia.


Nemokamas mokinių maitinimas neatsižvelgiant į šeimos gaunamas pajamas – ir antrokams

Nuo ateinančių mokslo metų visi mokiniai, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėse, neatsižvelgiant į šeimos gaunamas pajamas, turi teisę į nemokamus pietus.

Vaikų nemokami pietūs bus organizuojami taikant savitarnos, dalinio švediško stalo principą. Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) tereikės nuo š. m. liepos 1 d. kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į seniūniją, kurioje faktiškai gyvena ir pateikti prašymą. Prašymą pateikti galima ir elektroniniu būdu – Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (www.spis.lt).

Nuo 2020 m. sausio mėn. Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vaikai, ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, gavo nemokamą maitinimą (pietus) nevertinant šeimos pajamų, o nuo 2020-ųjų rugsėjo 1 d. – ir vaikai, ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Iki karantino pradžios kovo mėn. jie buvo maitinami taikant savitarnos (dalinio švediško stalo) principą, o karantino metu buvo teikiami sausi maisto daviniai. Be to, nuo 2020 m. rugsėjo mėn. nemokamą maitinimą (pietus) gavo dar ir visi pirmokai.

Primename, kad Vilniaus rajono savivaldybė jau ketvirtus metus tęsia papildomai įsteigtų mokyklų valgyklų darbuotojų etatų išlaikymą, kuris leido maistą (pietus) mokyklų valgyklose atpiginti perpus, užtikrinti mokiniams gauti sveikus, šviežius, skanius ir šiltus pietus. Nuo 2017 metų visų mokyklų valgyklos nebenuomojamos privačioms maitinimo įmonėms, o priklauso pačioms mokykloms. Be to, Vilniaus rajono savivaldybė visiems tėvams, neatsižvelgiant į jų socialinę padėtį, kompensavo 30 proc. mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimą Savivaldybės švietimo įstaigose. Taip pat, Savivaldybė taikė papildomas lengvatas nuo 50 iki 100 proc. tėvams už vaikų išlaikymą, atsižvelgiant į jų socialinę padėtį bei kitas priežastis.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra planuojama dar 3 rajono gyvenvietėse

Vilniaus rajono savivaldybė siekia užtikrinti kuo švaresnės ir palankesnės gyvenamosios aplinkos sąlygas savo gyventojams, todėl kasmet Savivaldybės biudžeto ir ES finansuojamų projektų lėšas investuoja į vandentvarkos infrastruktūros rekonstrukciją ir plėtrą, kuria galimybę naudotis centralizuotu geros kokybės geriamuoju vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu.

Taryboje pritarta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtros Nemenčinės m., Pučkalaukio k. (Nemenčinės sen.) ir Grigaičių k. (Šatrininkų sen.) projekto inicijavimui, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“ priemones.

Jeigu projektui bus patvirtintas ES finansavimas, atsižvelgiant į atliktų darbų vertę ir Savivaldybės finansines galimybes, projekto įgyvendinimui iš Savivaldybės biudžeto lėšų preliminariai numatyta skirti: 2021 m. – apie 1, 6 mln. Eur, 2022 m. – apie 1,7 mln. Eur, 2023 m. – apie 700 tūkst. Eur.

Įgyvendinus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtros projektą bus pastatyti nauji vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai Grigaičių k. – preliminariai 9 km vandentiekio ir 9,8 km nuotekų surinkimo tinklų bei sudarytos galimybės prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų preliminariai 411 gyventojų.

Taip pat Nemenčinės m. ir Pučkalaukio k. bus pastatyti preliminariai 8,5 km vandentiekio ir 8,7 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarytos galimybės prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų preliminariai 266 gyventojams.

Įgyvendinus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtros projektą, bus tinkamai įgyvendinti Europos Sąjungos Tarybos direktyvos „Dėl miestų nuotekų valymo“ Nr. 91/271/EEB reikalavimai, kad kiekvienoje didesnėje kaip 2000 gyventojų ekvivalento aglomeracijoje veiktų centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema, per kurią būtų sudarytos galimybės surinkti visas aglomeracijoje susidarančias nuotekas. 

2020 m. Savivaldybė vandentvarkos ūkiui skyrė virš 1,9 mln. Eur. Pasinaudojant Europos Sąjungos skirtomis lėšomis sėkmingai įvykdyta 19 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūros plėtros projektų Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Šiuo metu yra vykdomi dar 2 vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektai – Galgių kaime ir Skaidiškių aglomeracijoje.


Merės Marijos Rekst padėka už bendrą darbą bei raginimas laikytis naujų karantino ribojimų

Posėdžio pabaigoje merė pristatė Vilniaus rajono savivaldybės tarybos, mero ir administracijos 2020 metų veiklos ataskaitą bei padėkojo už bendrą kovą su koronaviruso pandemija.

„Vis dar esant sunkiai epidemiologinei situacijai, augant atvejų skaičiui, kaip žinia nuo rytdienos, t. y. kovo 27 d., įsigalioja nauji judėjimo ribojimai, pratęsiamas karantinas, norėčiau padėkoti visiems ir kiekvienam atskirai už mūsų susitelkimą bendram darbui. Kai lygiai prieš metus stojome į kovą su šia pandemija, turėjome daugiau klausimų nei atsakymų, bet neišsigandome, nors baimės akys buvo labai didelės, o dirbome.“, – sakė M. Rekst.

„Suprantu, kad visuomenė pavargo ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai, bet esame stiprūs, kad ir suklumpame vis tiek keliamės ir einame pirmyn. Esu giliai įsitikinus, kad galbūt po mėnesio kito galėsime lengviau atsikvėpti, vis labiau įsibėgėjant vakcinacijai galėsime palengva grįžti į mums įprastą gyvenimą. Todėl visus abejojančius kviečiu neatsisakyti nuo Jums siūlomų skiepų, o pasinaudoti suteikta galimybe“ – ragino merė.

Merė nuoširdžiai dėkojo visiems medikams ir medicinos srities darbuotojams, socialiniams darbuotojams, pedagogams, pareigūnams, administracijos darbuotojams, biudžetinių įstaigų darbuotojams, Tarybos nariams, visai Vilniaus rajono bendruomenei, visiems kas bent mažiausiu darbu, žodžiu prisidėjo prie situacijos valdymo.

„Nežiūrint ar tai buvo Jo tiesioginės pareigos ar ne, ar tai buvo darbo valandos, ar ne. Tikiu, kad surėmę pečius mes įveiksime šį virusą su visomis jo pasekmėmis“, – pabaigoje, dėkodama bei ragindama laikytis karantino, tarė merė M. Rekst.

Apie veiklos ataskaitos pristatymą kviečiame skaityti kitame mūsų straipsnyje. Visą ataskaitą rasite čia.


Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos, kviečiame įrašą žiūrėti čia.

 


Įvertinkite naujieną