*alt_site_homepage_image*

2022-2023 mokslo metais Pagirių gimnazija paskirta bazine mokykla

decoration

2022-2023 m. m. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje bazine mokykla paskirta Vilniaus r. Pagirių gimnazija (adresas: Šiltnamių g. 22, Pagirių k., Pagirių sen., LT-14113 Vilniaus r.; tel. (8-5) 260 5546; el. pašto adresas: pagiriugimnazija@gmail.com; interneto svetainės adresas: http://www.pagiriugimnazija.vilniausr.lm.lt/).

Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.


Įvertinkite naujieną