*alt_site_homepage_image*

14-21 metų jaunimas kviečiamas dalyvauti ankstyvosios intervencijos programoje

decoration

Nuo š. m. birželio 1 d. Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia 14 iki 21 metų amžiaus Vilniaus rajono jaunimą nemokamai dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje. Užsiėmimai vyks Vilniaus miesto Visuomenės sveikatos biuro patalpose (Polocko g. 12-2, Vilnius).

Kas yra ankstyvosios intervencijos programa?

Ankstyvosios intervencijos programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14-21 m.

Programą sudaro trys dalys: pradinis pokalbis, kuris yra skirtas kontakto užmezgimui, 8 val. praktiniai užsiėmimai aktyviai veiklai, diskusijoms, patirčių pasidalijimui ir refleksijoms bei baigiamasis pokalbis. Dalyvavimas šioje programoje gali būti savanoriškas bei įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė).

Kada tėvams bei globėjams verta sunerimti?

Jeigu pastebite vaiko elgesio pokyčius, kurių negalite paaiškinti (vaikas sunkiau nei įprastai koncentruoja dėmesį, valdo judesius, dažniau juokiasi be priežasties ir kt.). Užtikote vaiką vartojant alkoholį ar narkotines medžiagas, arba gavote informaciją apie tai, bet nežinote kaip padėti vaikui, arba ankstesnės priemonės buvo neveiksmingos. Kviečiame pasinaudoti galimybe ir užregistruoti savo vaiką į Ankstyvosios intervencijos programą.

Koks yra programos tikslas?

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

Kuo ypatinga ankstyvosios intervencijos programa?

Ankstyvosios intervencijos programa yra nemokama, konfidenciali, nemoralizuojanti, interaktyvi bei motyvuojanti pokyčiui.

Daugiau apie ankstyvosios intervencijos programą galite rasti čia.

Registracija.

https://www.youtube.com/watch?v=RzatGE-WNrI&ab_channel=Narkotik%C5%B3%2Ctabakoiralkoholiokontrol%C4%97sdepartamentas


Įvertinkite naujieną