*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos specialieji planai

decoration

Informuojame apie priimtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-10 įsakymą Nr. KADI-529 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-09-18 ĮSAKYMO NR. 1450 1 PRIEDO TIKSLINIMO“, kuriuo tikslinama vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (magistralinių dujotiekių, uždarymo įtaisų ir kitos susijusios infrastruktūros) vystymo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Naujakiemio k., plano planavimo darbų programa.

Su planavimo dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), adresu www.tpdris.lt TPD Nr. S-VT-41-20-480. Teikti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymas
 Planavimo darbų programa

2022-03-17