*alt_site_homepage_image*

Kontrolės ir audito tarnyba

decoration
Finansinių ir veiklos auditų išvados ir ataskaitos

2023 m.

Vilnaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. balandžio 19 d. Nr. PA-2  rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita „Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ir atitikties auditų teiktų rekomendacijų įgyvendinimas“


2022 m.

 
 
 
 
 
 

2021 m.

Viniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. spalio 19 d. išvada Nr. PA-3 dėl Vilniaus rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniam projektui finansuoti

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. rugpjūčio 3 d. išvada Nr. PA-2/1 dėl Vilniaus rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniam projektui finansuoti

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. liepos 14 d. audito ataskaita Nr. PA-1 „Vilniaus rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas“

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. liepos 14 d. audito išvada Nr. PA-1/1


2020 m.


2019 m.


2018 m.


2017 m.


2016 m.

Ataskaita dėl savivaldybės įmonės „Nemenčinės vaistinė“ 2015 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos patikrinimo rezultatų

Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo audito rezultatų

Audito išvada dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

Audito išvada dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio,  savivaldybės lėšų ir turto naudojimo


2015 m.

Ataskaita dėl Vilniaus rajono savivaldybės 4 867 000 eurų ilgalaikės paskolos ėmimo galimybės vertinimo

Išvada dėl Vilniaus rajono savivaldybės 4 867 000 eurų ilgalaikės paskolos ėmimo galimybės vertinimo

Ataskaita dėl savivaldybės įmonės „Nemenčinės vaistinė“ 2014 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos patikrinimo rezultatų

Ataskaita dėl savivaldybės įmonės Vilniaus rajono autobusų parko 2014 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos patikrinimo rezultatų

Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių audito rezultatų

Audito išvada dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

Audito išvada dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

Audito išvada dėl Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 2014 metų ataskaitos

Savivaldybės įmonės „Vilniaus rajono planas“ 2014 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos patikrinimo rezultatų ataskaita

Savivaldybės įmonės „Vilniaus rajono planas“ 2015 m. spalio 16 d. finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos patikrinimo rezultatų ataskaita


2014 m.

Išvada dėl galimybės Vilniaus rajono savivaldybei imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti

Ataskaita dėl savivaldybės įmonės Vilniaus rajono autobusų parko 2013 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos patikrinimo rezultatų

Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių audito rezultatų

Audito išvada dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

Audito išvada dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

Audito išvada dėl Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2013 metų ataskaitos

Ataskaita dėl savivaldybės įmonės „Nemenčinės vaistinė“ 2013 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos patikrinimo rezultatų

Ataskaita dėl savivaldybės įmonės „Vilniaus rajono planas“ 2013 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos patikrinimo rezultatų

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2022-09-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2022-06-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2022-03-31)


Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2021-12-31)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2021-09-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių atskaitų rinkinys (2021-06-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2021-03-31)


Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2020-12-31)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2020-09-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2020-06-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2020-03-31)


Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių atskaitų rinkinys (2019-12-31)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių atskaitų rinkinys (2019-09-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2019-06-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2019-03-31)


Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2018-12-31)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių atskaitų rinkinys (2018-09-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2018-06-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2018-03-31)


Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių atskaitų rinkinys (2017-12-31)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2017-03-31)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2017-06-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2017-09-30)


Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2016-12-31) 

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2016-09-30)  

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2016-06-30) 

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2016-03-31)


Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2015 m. I ketv. )

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2015 m. I pusm.)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys (2015 m. III ketv. )

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2022-09-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2022-06-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2022-03-31)


Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2021-12-31)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2021-09-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2021-06-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2021-03-31)


Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2020-12-31)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2020-09-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2020-06-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2020-03-31)


Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2019-12-31)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2019-09-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2019-06-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2019-03-31)


Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2018-12-31)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2018-09-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2018-06-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita (2018-03-31)


Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita (2017-03-31)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita (2017-06-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita (2017-09-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita (2017-12-31)


Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2016-12-31)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2016-09-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2016-06-30)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2016-03-31)


Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2015 m. I ketv.)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2015 m. I pusm.)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2015 m. III ketv.)

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2015 m.)