*alt_site_homepage_image*

Mokinių pavėžėjimas

decoration

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T3-6 „Dėl mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų), privačiu transportu organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T3-13 „Dėl teisės įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida mokiniams“


Mokinių vežiojimo į mokyklą ir namus tėvų (globėjų), privačiu transportu tvarkos aprašas Vilniaus rajone (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T3-446)

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-446 „Dėl mokinių vežiojimo Vilniaus rajone tėvų (globėjų), privačiu transportu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T3-285)

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-446 „Dėl mokinių vežiojimo Vilniaus rajone tėvų (globėjų), privačiu transportu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T3-127)

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-446 „Dėl mokinių vežiojimo Vilniaus rajone tėvų (globėjų), privačiu transportu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T3-417)


Mokinių vežiojimo Vilniaus rajone specialiaisiais reisais tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T3-400)

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-400 „Dėl mokinių vežiojimo Vilniaus rajone specialiaisiais reisais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T3-416)


Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T3-355)


Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežiojimo reguliaraus susisiekimo, mokykliniais autobusais, keleiviniais traukiniais ir jų kelionės išlaidų kompensavimo  tvarkos aprašas  (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T3-399)

Kontaktinis asmuo:
Dorota Voitiukevič
+370(5)2401075
Pažymėti klaidą
Loading