*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovų konferencija: 2021-2022 mokslo metų naujovės, aktualijos ir iššūkiai

decoration

Tradiciškai prasidedant naujiesiems mokslo metams, šiandien, rugpjūčio 26 d., laikantis visų Vyriausybės nustatytų saugumo reikalavimų ir rekomendacijų, Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovai susitiko po renovacijos atsinaujinusioje Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje, kur buvo pristatytos ir aptartos svarbiausios artėjančių mokslo metų aktualijos ir prioritetai bei pasidžiaugta praėjusių mokslo metų rezultatais ir įveiktais iššūkiais dėl COVID-19 pandemijos.

Švietimo įstaigų vadovų konferencijoje dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Parudaminio Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas kunigas Miroslav Balcevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen kartu su skyriaus specialistais, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vedėja Marina Symonovič, Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič bei Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovai ir darbuotojai.

Konferencija prasidėjo Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos moksleivių surengtu menišku pasirodymu, po kurio Parudaminio Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas kunigas Miroslav Balcevič visus palaimino ir pakvietė bendrai maldai.

Meilės Lukšienės gimnazijos direktorė Jūratė Adrija Šidlauskienė padėkojo mokiniams už puikų pasirodymą bei pasveikinusi visus atvykusius į konferenciją priminė saugumo reikalavimus ir rekomendacijas.

Kasmet švietimo vadovų konferencijoje dalyvaujanti Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst pasveikinusi visus mokyklų vadovus padėkojo už įveiktus iššūkius ir nelengvas dienas, kai ugdymo procesas buvo organizuojamas nuotoliniu būdu. „Nors vis dar tebegyvename pandemijos realybėje, pokyčiai į gera – akivaizdūs, o vienas iš svarbesnių pasikeitimų yra tas, kad mūsų visa švietimo bendruomenė jau rugsėjo 1-ąją grįš prie įprastinio kontaktinio mokymo, mokiniai – į primirštus mokyklų suolus“, – tarė merė M. Rekst. 

Merė kreipdamasi į Švietimo įstaigų vadovus dėkojo už sunkų darbą pandemijos laikotarpiu bei linkėjo saugių, sveikų, geresnių ir lengvesnių, nei ankstesni, mokslo metų. „Prieš naujuosius mokslo metus linkiu visai mūsų rajono švietimo bendruomenei daug jėgų, gilaus tikėjimo ir optimistinio žvelgimo į ateitį. Linkiu visiems Jums stiprybės organizuojant visą ugdymo procesą. Nepaisant aplinkybių, išlikime vieningi, stenkimės neprarasti tikėjimo geresniu rytojumi. Visiems be išimties linkiu itin stiprios sveikatos, ištvermės ir visokeriopos sėkmės“, – sveikinimo ir padėkos žodžius tarė merė. 

Taip pat šiemet reorganizavus Rakonių pagrindinę ir Veriškių pradinę mokyklas, Savivaldybės merė Marija Rekst kartu su Švietimo skyriaus vedėja buvusioms švietimo įstaigų vadovėms Jolantai Antoncevai ir Daliai Peciūnienei įteikė padėkos raštus už ilgametį, rūpestingai ir sąžiningai atliekamą darbą Vilniaus rajono mažųjų ir žinių ištroškusių gyventojų labui.

Rakonių pagrindinės mokyklos vadovės pareigas ėjusi J. Antonceva padėkojo už puikią ir jaukią darbo atmosferą, patarimus, teikiamą pagalbą, visuomet skiriamus gražius, gerus ir padrąsinančius žodžius. „Dėkoju merei už gerą širdį ir nuolatinį rūpestį ne tik švietimo įstaigų materialiniais dalykais, bet ir kiekvieno švietimo bendruomenės nario gerove. Švietimo skyriaus vedėjai dėkoju už visuomet kompetentingai teikiamą pagalbą ir patarimus, o Skyriaus specialistams ir kolegoms linkiu, kad visus Jūsų darbus visuomet lydėtų sėkmė“, – padėkos žodžius skyrė buvusi Rakonių pagrindinės mokyklos vadovė J. Antonceva.

Naujų mokslo metų pradžia – puiki proga apibendrinti praėjusius mokslo metus, pasidžiaugti pasiekimais, nuveiktais darbais, įgyvendintais tikslais ir pasiektais rezultatais. Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen pristatė esamą situaciją rajono švietimo sistemoje, praėjusių metų darbo rezultatus bei netrukus prasidėsiančių mokslo metų prioritetus, uždavinius ir veiklos kryptis. „2020–2021 mokslo metais susidūrėme su neeiliniais iššūkiais. Nuotolinis mokymas ir įvairūs karantino reikalavimai, kurie nuolat buvo keičiami, mokymo įstaigas privertė iš naujo permąstyti ugdymo procesus ir prisitaikyti prie naujos pedagogų darbo sistemos. Dėl karantino ir nuotolinio mokymo ne visas veiklas ir užsibrėžtus tikslus galėjome įgyvendinti, tačiau nepaisant visų iššūkių išmokome naudingų dalykų, tapome dar kūrybiškesni, labiau technologiškai pažengę ir, be abejo, pasisėmėme daug vertingos patirties, kurią ateityje panaudosime tobulindami ugdymo procesą“, – tarė Švietimo skyriaus vedėja S. Segen.

Apibendrindama švietimo įstaigų vadovų konferenciją Švietimo skyriaus vedėja padėkojo bei pasveikino švietimo įstaigų vadovus su artėjančia Rugsėjo 1-ąja.

Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič susirinkusiems švietimo įstaigų vadovams plačiau papasakojo apie įtraukųjį ugdymą bei kaip užtikrinti kokybišką ugdymą kiekvienam mokiniui. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos direktorė Jūratė Adrija Šidlauskienė pristatė pranešimą apie inovatyvius darbo metodus gimnazijoje.

Konferencijos metu Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vedėja Marina Symonovič švietimo įstaigų vadovams pristatė naujausias ir aktualiausias finansines aktualijas švietimo srityje.

Dėkojame dalyvavusiems, pranešimus skaičiusiems ir visiems prisidėjusiems organizuojant kasmetinę Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovų konferenciją.

Artėjant Rugsėjo 1-ąjai linkime sveikų, išradingų ir visokeriopai sėkmingų naujų mokslo metų!


Įvertinkite naujieną