*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono savivaldybė stiprina bendradarbiavimą su universitetais

decoration

Vilniaus rajono savivaldybės taryba po pateikimo pritarė Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) ir šios savivaldybės bendradarbiavimo sutarties pasirašymui.

Pasak Vilniaus rajono mero Roberto Duchnevičiaus, šiuo sprendimu bus plėtojamas abipusiai naudingas bendradarbiavimas siekiant glaudesnės partnerystės studijų, studentų praktikos, bendrų projektų, žinių pasidalijimo ir kitais klausimais.

„Šiuo sprendimu stiprės bendradarbiavimas tarp VGTU Kūrybinių industrijų fakulteto ir Vilniaus rajono savivaldybės bei jai pavaldžių kultūros ir švietimo įstaigų. Matome didelę naudą abejoms pusėms – tiek stiprinant studentų galimybę pažinti savivaldos veiklą, įsitraukti į sprendimų, idėjų siūlymą ir įgyvendinimą, tiek plečiant mūsų darbuotojų kompetenciją“, – pažymi meras R. Duchnevič.

Numatoma, kad bus sudarytos galimybės VGTU Kūrybinių industrijų fakulteto studentams atlikti praktiką savivaldybės administracijoje arba pavaldžiose įstaigose, studentams bus siūloma aktuali kompleksinių projektų ir baigiamųjų darbų tematika, bendradarbiaujama ieškant jaunų specialistų, rengiant kvalifikacijos kėlimo kursus ar tęstinių studijų programas savivaldybės ir pavaldžių įstaigų darbuotojams.

Vilniaus rajono mokiniai galės susipažinti su kūrybinėmis industrijomis, fakulteto siūlomomis studijų programomis ir bendradarbiauti vykdant projektines veiklas.

Mero teigimu, yra kalbamasi ir su kitais Lietuvos universitetais dėl bendradarbiavimo kitose srityse, pavyzdžiui, teisėje, politikoje, viešajame administravime, vadyboje.

„Jau buvau susitikęs su Mykolo Romerio universiteto rektore. Norime kurti artimesnius santykius su Vilniaus universitetu. Taip pat sieksime partnerystės su kolegijomis, profesinėmis mokyklomis. Visos jos tikrai turi, ką pasiūlyti mums, kaip viešąjį administravimą vykdančiai institucijai. Mes taip pat galime įtraukti jaunąją kartą ar studijuojančius vyresnius asmenis į savivaldos sferą, vietos gyventojų problemų sprendimą. Tikiuosi, kad jau greitai sudarysime bendradarbiavimo sutartis su minėtomis aukštosiomis mokyklomis ir sulauksime tarybos pritarimo“, – tęsia R. Duchnevič.

Savivaldybės taryba galutinai dėl bendradarbiavimo sutarties su VGTU pasirašymo dar kartą balsuos priėmimo stadijoje. Tai numatoma padaryti artimiausiame tarybos posėdyje.


Įvertinkite naujieną