*alt_site_homepage_image*

Stovykla „Mūsų vasara“

decoration

Rukainių gimnazijos 15 mokinių šių metų liepos pabaigoje dalyvavo stovykloje „Mūsų vasara“, kurią organizavo VšĮ „SIGNUM INTER“ .

Ši stovykla buvo skirta mokiniams iš Lietuvos ir Ukrainos, kurie šiuo metu gyvena ir mokosi Lietuvoje (Vilniaus rajone ir Klaipėdoje). Šios stovyklos pagrindinis tikslas – įtraukti mokinius į dviejų šalių kultūrų pažinimą. Stovyklos veikla buvo orientuota į mokinių fizinio aktyvumo skatinimą, socialinių-emocinių kompetencijų ugdymą. Visos veiklos stovykloje buvo orientuotos ugdyti tarpkultūrinį Lietuvos Respublikos ir Ukrainos pažinimą, pilietiškumą ir kūrybiškumą, toleranciją, mokinių tarpusavio santykiams užmegzti. Mokiniai stovyklavo 8 dienas Vilniaus r. Valčiūnų kaime, kurį supa nuostabi gamta, įrengtos vaikų žaidimo, lauko sporto (paplūdimio tinklinis, futbolo ir krepšinio) aikštelės.

Stovyklos metu mokiniai dalyvavo fizinio aktyvumo skatinimo veiklose: rytinė mankšta, įvairios estafetės, tinklinis, krepšinis, futbolas; socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo veiklose: įvairūs tarpusavio žaidimai, šachmatai, šaškės, viktorinos, komandinės užduotys; veiklose, skirtose tarpkultūriniam Lietuvos Respublikos ir Ukrainos pažinimui: lietuvių ir ukrainiečių kultūrų popietės – valgiai, dainos, muzika, šokiai, tradiciniai amatai; veiklose, skirtose pilietiškumo ugdymui: mokiniai buvo ugdomi esminių kompetencijų: komunikacijos, kūrybiškumo, kritinio mąstymo, bendradarbiavimo; veiklose, skirtose kūrybiškumo ugdymui: vyko dailės užsiėmimai. Buvo ugdoma vaikų meninė branda, skatinamas jų kūrybiškumas. Visų užsiėmimų metu vaikai įgijo drąsos ir pasitikėjimo savimi, stiprino ryšį vieni su kitais. Kiekvieną dieną dalyvaudami įvairiuose komandiniuose žaidimuose vaikai ne tik smagiai praleisdavo laiką, bet ir išmokdavo pasitikėti vieni kitais.

Stovyklos dienos prabėgo greitai, tačiau mokiniai grįžo pilni įspūdžių, pasisėmę naujos patirties, pamatę naujų dalykų, artimiau pažinę vienas kitą ir save.

Rukainių gimnazija dėkoja stovyklos vadovėms: Gintarei Daniūnienei, Irenai Shevel-Neustrojevai, Alinai Juckevič, dirbusioms su vaikais, ir visiems kitiems, prisidėjusiems prie šio kilnaus projekto.

TARIAME AČIŪ poniai Daivai Norinkevičiūtei – už pakvietimą, rūpestį ir nepamirštamus vaikų vasaros įspūdžius.

 

Grupės vadovė Alina


Įvertinkite naujieną