*alt_site_homepage_image*

Šiemet Vilniaus rajone – 61 šimtukas iš valstybinių brandos egzaminų. Sveikiname abiturientus!

decoration

Nors praėję mokslo metai pandemijos laikotarpiu buvo nelengvi – pasibaigusios brandos egzaminų sesijos rezultatai išties džiugina. Puikiais egzaminų rezultatais, surinkę maksimalų įvertinimą, džiaugiasi 61 Vilniaus rajono abiturientas, iš kurių 53 šimtukus gavo dvyliktokai iš Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių gimnazijų, 8 – iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokyklų.

Šiais metais Vilniaus rajono savivaldybės egzaminų centruose valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus iš viso laikė  589 abiturientai. Iš jų 461 mokinys – Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų abiturientas, o 128 mokiniai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokyklų abiturientai. Egzaminus taip pat laikė ir eksternai.

Šiemet brandos egzaminų sesija prasidėjo dviem savaitėmis anksčiau nei pernai. Abiturientai dažniausiai rinkosi laikyti lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų (rusų ir/ar anglų), matematikos, istorijos ir biologijos brandos egzaminus.

Daugiausia šimtukų atiteko Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijai

Daugiausia – 53 „šimtukai“ šiemet surinkti iš užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino, iš jų 47 surinko savivaldybei priklausančių gimnazijų mokiniai. Iš užsienio kalbos (anglų) aukščiausius įvertinimus iš viso gavo 3 abiturientai, iš kurių 2 abiturientai – tai Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko ir Rudaminos „Ryto“ gimnazijų mokiniai.  

Aukščiausi įvertinimai pasiekti ir lietuvių kalbos ir literatūros valstybiniame brandos egzamine – vienu šimtuku džiaugiasi Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos abiturientas, o kitu šimtuku – Rukainių gimnazijos dvyliktokas. Po vieną šimtuką gauta iš matematikos ir biologijos valstybinių brandos egzaminų.

Daugiausia šimtukų (8) surinko Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos abiturientai. Vieno šios gimnazijos abituriento „sąskaitoje“ 2 šimtukai iš biologijos ir matematikos bei aukšti rezultatai iš kitų laikytų egzaminų – iš fizikos ir anglų kalbos iki šimtuko abiturientui pritrūko vos 2 balų. Aukštu įvertinimu (90 balais) taip pat įvertintos minėto abituriento lietuvių kalbos ir literatūros žinios.

Po 6 šimtukininkus parengė Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija ir Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija, kurios abiturientė gavo du šimtukus – iš lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos (rusų) valstybinių brandos egzaminų. 

Kalvelių Stanislavo Moniuškos, Marijampolio Meilės Lukšienės, Mickūnų, Nemenčinės Gedimino ir Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijoms atiteko po 3 šimtukus.

Džiaugiamės, kad nepaisant to, kad mokslo metai atnešė daug iššūkių ir teko mokytis nuotoliniu būdu bei nemažai ruoštis savarankiškai, šimtukų skaičius auga. Nors šiemet nepavyko pagerinti praeitų mokslo metų šimtukų rekordo, kuomet iš viso buvo surinkti 76 šimtukai, palyginus su 2019 ir 2018 metais – šimtukų skaičius nuolat auga.

Vilniaus rajono abiturientų lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų rezultatai

Lietuvių kalbos ir literatūros egzamine savo žinias išbandė 461 abiturientas iš Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų –  257 laikė valstybinį ir 204 laikė mokyklinį brandos egzaminą.

Iš mokyklų, priklausančių Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą iš viso laikė 128 abiturientų. 81 mokinys laikė valstybinį brandos egzaminą, 47 abiturientai laikė mokyklinį brandos egzaminą.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą išlaikė beveik 80 proc. visų laikiusių abiturientų iš Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių mokyklų, kaip ir minėta anksčiau, du abiturientai įvertinti šimtukais.  

Džiuginantys yra Vilniaus rajono abiturientų lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino rezultatai. Šiemet 7 550 Lietuvos mokyklų abiturientų laikė mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. Iš jų – 251 Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių švietimo įstaigų abiturientas.

Galime pasidžiaugti šiųmetiniais lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio egzamino rezultatais, nes Vilniaus rajono mokiniai geriau išlaikė egzaminą, palyginus su visos Lietuvos rezultatais. Egzaminą išlaikė 94,33 proc. visos Lietuvos mokinių, neišlaikė – 5,67 proc. Vilniaus rajone veikiančių švietimo įstaigų neišlaikiusiųjų skaičius – 3,19 proc. Jei kalbėsime tik apie Vilniaus rajono savivaldybei priklausančias švietimo įstaigas, tai neišlaikiusiųjų skaičius siekia tik 2,94 proc.

Gimtosios kalbos (lenkų) mokyklinį brandos egzaminą laikė 266 savivaldybės mokyklų kandidatai ir visi šį egzaminą sėkmingai išlaikė. Gimtosios kalbos (rusų) mokyklinį brandos egzaminą laikė 15 kandidatų ir taip pat šį egzaminą visi išlaikė.

Kitų brandos egzaminų rezultatai

Šiemet daugiau abiturientų iš savivaldybei priklausančių mokyklų pasirinko laikyti užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą – 273 kandidatai, užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą – 225 kandidatai. Rusų kalbos egzaminą, kaip ir pernai, išlaikė visi laikiusieji, o anglų kalbos egzaminą išlaikė 96,89 proc. visų laikiusių.

Šiais metais matematikos valstybinį brandos egzaminą, kaip vieną iš privalomų norint Lietuvoje studijuoti nemokamai, pasirinko 229 Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų dvyliktokai. 80,35 proc. dvyliktokų matematikos žinios buvo įvertintos teigiamai, o 2 abiturientai džiaugiasi pelnę 100 balų įvertinimą. Šiemet, palyginus su 2019 m. ir 2020 m., ženkliai sumažėjo matematikos egzamino neišlaikiusių abiturientų skaičius.

Iš 95 istorijos brandos egzaminą pasirinkusių mokinių, išlaikė 97,89 proc. visų laikiusiųjų. Biologijos valstybinį brandos egzaminą laikyti pasirinko 63 kandidatai ir tik 3 kandidatams šio egzamino išlaikyti nepavyko. Pasirinkusieji laikyti fizikos egzaminą (17 abiturientų) gavo teigiamus įvertinimus ir nei vienas nenusivylė neišlaikęs egzamino.

Linkime visiems Vilniaus rajono abiturientams didžiausios sėkmės ir ryžto įgyvendinant savo svajones!


Įvertinkite naujieną