*alt_site_homepage_image*

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos įgyvendintas projektas „Tiškevičių ir Oginskių giminių kultūrinis paveldas Lietuvoje“

decoration

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko  gimnazijoje, organizuojant ugdymo procesą, daug dėmesio skiriama  projektams, kurie numato įtraukti jaunimą į kultūrinę ir pažintinę veiklą, skatina turiningą bendravimą ir bendradarbiavimą. Ne paslaptis, kad mokiniams patinka edukaciniai užsiėmimai  ir netradicinės pamokos už mokyklos ribų, nes jie daro ugdymą įdomesnį ir patrauklesnį mokiniams.

Šių mokslo metų lapkritį Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko  gimnazijoje baigtas įgyvendinti Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuotas edukacinis projektas „Tiškevičių ir Oginskių giminių kultūrinis paveldas Lietuvoje“, kuriame dalyvavo įvairaus amžiaus ir tautybių mokiniai. Pagrindinis projekto tikslas buvo supažindinti mokinius su Tiškevičių ir Oginskių giminių kultūriniu paveldu Lietuvoje bei skatinti jaunimo domėjimąsi gimtojo krašto istorija ir kultūra. Vykdant projektą mokiniai ir jų mokytojos, projekto iniciatorės, Ana Mackel ir Christina Masalska, aplankė Plungės dvarą, priklaususį paskutiniajam Oginskių giminės atstovui Mykolui Mikalojui Oginskiui, grožėjosi Palangos rūmais bei Raudondvario pilies dvaru – ištaigingomis grafų Tiškevičių rezidencijomis. Pažintinių ekskursijų metu jauni žmonės sužinojo apie išskirtinę kultūrinę, meninę ir socialinę Tiškevičių ir Oginskių giminių atstovų veiklą. Be to, jaunuoliai plėtė žinias ir tobulino komandinio darbo įgūdžius dalyvaudami edukaciniuose užsiėmimuose („Ponų rūmų laisvalaikis“, „Žemės atmintis“), rengdami pranešimus. Pasak mokinių, projektas buvo įdomus ir naudingas, nes jie sužinojo nemažai įdomių faktų apie Tiškevičių ir Oginskių giminių atstovus, kurie buvo savo laikmečio novatoriais. Taip pat daugeliui patiko pažintis su dvaro gyvenimo ypatumais. Pažymėtina, kad projekto metu mokiniai dažnai turėjo progą lavinti lietuvių kalbos vartojimo įgūdžius.

Apibendrinant, norėtųsi pasidžiaugti sėkmingai įgyvendintu projektu ir padėkoti už suteiktą galimybę Tautinių mažumu departamentui prie LR Vyriausybės.


Įvertinkite naujieną