*alt_site_homepage_image*

Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijoje vyko rajoninė lietuvių kalbos olimpiada, skirta tautinių mažumų mokyklų mokiniams

decoration

Šių metų vasario 2 dieną Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijoje vyko Vilniaus rajono lietuvių kalbos olimpiada, skirta tautinių mažumų mokyklų 9-10 klasių mokiniams. Olimpiadoje dalyvavo 33 mokiniai iš 18 Vilniaus rajono švietimo įstaigų.

Olimpiados tikslas – skatinti tautinių mažumų mokyklų mokinius domėtis, mokytis lietuvių kalbos ir literatūros, pajusti jos grožį, sieti ir taikyti literatūros žinias atskleidžiant rašinio temą, mokytis taisyklingai ir raiškiai reikšti mintis raštu, taikyti gramatikos, rašybos bei skyrybos taisykles. Šiais metais minint Lietuvos sostinės Vilniaus ir LDK kunigaikščio Gedimino laiškų metines Lietuvoje, renginio atidarymo koncerte nuskambėjo gimnazijos mokinių deklamuojami V. Palčinskaitės „Vėjas Vilniuje“ ir S. Ramanauskienės „Vilnius“ eilėraščiai, dainuojamos lietuvių grupės „Pikaso“ daina „Europos vidury“ ir I. Šeduikienės „Nupiešiu Lietuvą“ dainos. Vėliau olimpiados dalyvius bei juos lydinčius mokytojus pasveikino Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio direktorė Veslava Voinič ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Alicija Balcevič.

Po koncertinės olimpiados atidarymo dalies Vilniaus rajono tautinių mažumų mokyklų 9-10 klasių mokiniai kibo į darbus. Dalyviai atliko kalbos vartojimo ir rašymo užduotis. Tam tikrą laiką truko kalbos vartojimo užduotis: olimpiados dalyviams reikėjo skaitant tekstą parinkti kuo tikslesnį žodį, įrašyti tinkamą raidę, sudaryti vedinius ir neasmenuojamąsias veiksmažodžių formas, reikiamu linksniu pavartoti vardažodžius, veiksmažodžius parašyti nurodytu laiku ar nuosaka, prisiminti bei pritaikyti kalbos kultūros  bei privalomas skyrybos taisykles. Kai kalbos vartojimo užduotis buvo baigta, teko imtis teksto kūrimo užduoties. Šiais metais mokiniai rinkosi, kokią iš pateiktų trijų temą norėtų ir gebėtų atskleisti. Dalis olimpiados dalyvių samprotavo žmogaus gyvybės kaip nelygstamos, absoliučios vertybės tema, kiti – kūrė ir rašė apie atvirą sau ir kitiems menininko širdį, treti – raštu samprotavo bei analizavo apie žmonių emocijas, gebėjimą jas atpažinti ir valdyti. Olimpiados dalyvių vertinimu, užduotys buvo konstruktyvios, įdomios bei aktualios.

Tuo metu mokytojos, atlydėjusios mokinius į lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadą, dalyvavo informatyviame ir prasmingame metodiniame užsiėmime „Filmų kūrimas kaip tarpdalykinę integraciją skatinantis mokymo(si) metodas, įgyvendinantis kompetencijomis grįstą mokinių ugdymą(si)“. Renginio dalyviai prisiminė visas septynias kompetencijas, kurioms itin daug dėmesio skiriama atnaujintose ugdymo turinio programose, išnagrinėjo jų sandus. Vėliau vyko praktinės dirbtuvės, kurių metu mokytojos žiūrėjo Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos mokinių kurtus filmus, aptarinėjo ir diskutavo, kokios mokinių kompetencijos yra ugdomos taikant filmų kūrimo kaip mokymo(si) metodą. Tarpdalykinę integraciją įžvelgti bei nusakyti buvo nepaprastai įdomu, nes toks ugdymo(si) metodas aprėpia daugybę disciplinų.

Džiugu, kad šiemet po sudėtingų pandemijos metų pagaliau olimpiados dalyviai ir mokytojai turėjo galimybę susitikti, pabendrauti ir pabūti kartu gyvai.

Sveikiname Vilniaus rajono tautinių mažumų mokyklų 9-10 klasių mokinius, pasiekusius geriausių rezultatų lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rajoniniame etape:

  1. Vilniaus r. Mickūnų gimnazijos mokinė Evelina Šostak (mokytojas Albinas Lazauskas);
  2. Vilniaus r. Rukainių gimnazijos mokinys Tomaš Blaževič (mokytoja Lilija Jeremejeva);
  3. Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos mokinys Daniel Špakovski (mokytoja Asta Diržiuvienė);
  4. Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos mokinė Kamilija Pokazanjeva (mokytoja Kristina Glavdelienė);
  5. Vilniaus r. Mickūnų gimnazijos mokinė Gabija Pučko (mokytoja Jolanta Stefanovičienė);
  6. Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos mokinys Maksimiljan Bastin (mokytoja Raminta Tauraitė);
  7. Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos mokinė Agnieška Girdzevič (mokytoja Juzė Voinickienė).

Didžiausios sėkmės linkime mokiniams, dalyvausiantiems respublikiniame etape!

 

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Aliona Rynkun


Įvertinkite naujieną