*alt_site_homepage_image*

2021 metų žurnalas „Reitingai“ atnešė džiugių žinių ir Vilniaus rajono savivaldybės gimnazijoms

decoration

Metams baigiantis žurnalas „Reitingai“ pristato pažangiausių mokyklų, kolegijų, universitetų ir profesinių mokyklų reitingus bei vertinimus pagal atskirus kriterijus. Kaip ir kasmet, pateikiame ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų pasiektus reitingus.

Išsamiame švietimo sektoriaus tyrime pristatomas naujausias Lietuvos gimnazijų reitingas, taip pat apžvelgiami gimnazijų pasiekimai pagal dėstomus dalykus. Remiantis 2021 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatais, sudaryti sąrašai po 50 gimnazijų, kurios geriausiai išmokina lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, prancūzų kalbas, matematikos, informacinių technologijų, fizikos, chemijos, istorijos, geografijos ir biologijos.

Tyrimas kasmet sulaukia daug visuomenės dėmesio. Nenuostabu, juk reitinguose nurodomi ne tik abiturientų pasiekimai pagal valstybinio brandos egzamino rezultatus, reitinguojami pasiekimai olimpiadose, o šiemet išrinkti net 260 mokytojai „šviesuoliai“, kurie dirbdami su skirtingais mokiniais, jiems suteikia didžiausią pridėtinę vertę.  

Kokius dalykus geriausiai padeda išmokti Vilniaus rajono savivaldybės gimnazijos ir kur daugiausia olimpiadų nugalėtojų? 

Geriausi pasiekimai užsienio kalbų egzaminuose

Geriausius pasiekimus Vilniaus rajono savivaldybės gimnazijos pelnė užsienio kalbos (rusų) brandos egzamine – tarp visų 50 šalies gimnazijų čia puikuojasi net 10 Vilniaus rajono gimnazijų: Paberžės šv. Stanislavo Kostkos, Lavoriškių Stepono Batoro, Marijampolio Meilės Lukšienės, Kalvelių Stanislavo Moniuškos, Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio, Mickūnų, Medininkų šv. Kazimiero, Bezdonių Julijaus Slovackio, Rudaminos Ferdinando Ruščico ir Nemenčinės Konstanto Parcevskio gimnazijos.

Užsienio kalbos (anglų) brandos egzamine tarp geriausių pateko Pagirių gimnazija, kuri šiemet, palyginus su praeitais metais, pakilo net į 27 reitingo pozicijas aukščiau. Užėmusi 50 vietą, Pagirių gimnazija didžiuojasi, kad visi 28 abiturientai, laikę anglų kalbos egzaminą, jį išlaikė.

Vilniaus rajono savivaldybės įstaigos ir tarp „matematikų“

Net 3 Vilniaus rajono savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigos iškovojo vietas tarp 50 gimnazijų, geriausiai išmokančių matematikos, sąraše.

Aukščiausią poziciją tarp Vilniaus rajono užėmė Rukainių gimnazija, kuri surinkusi 3,93 balus pateko į 20-21 vietą. Šia vieta Rukainiai dalijasi su Vilniaus privačia gimnazija, kuri surinko tiek pat balų.

Analizuojant Rukainių abiturientų matematikos egzamino pasiekimus, džiugu ne tik tai, kad visi laikiusieji šį egzaminą išlaikė, bet ir pasiekė gerų rezultatų – net 66,7 proc. visų laikiusiųjų šį egzaminą išlaikė surinkdami nuo 36 iki 85 balų.

Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija matematikos pasiekimuose surinko 3,2 balus ir užėmė 39-40 vietą, kuria dalinasi su privačia tarptautine mokykla „International Meridian School“.

Pagirių gimnazija pagal matematikos pasiekimus užėmė 43 vietą, surinkusi 3,15 balus.

Verta pabrėžti, kad Pagirių gimnazija viena iš visų Vilniaus rajonų gimnazijų, kuri pateko į gimnazijų, geriausiai išmokančių informacinių technologijų, sąrašą. Palyginus su praeitais metais, šiemet Pagirių gimnazija pakilo į dvigubai aukštesnę poziciją. Šiemet atiteko 43-45 vieta, kai praeitais metais buvo 101.

Kiti egzaminai

Nemenčinės Gedimino gimnazijai pagal istorijos pasiekimus atiteko 25 vieta (2020 m. – 116 vieta), o abiturientų pasiekimai biologijos brandos egzamine leido gimnazijai iškovoti 21-28 vietą, kuria dalijasi net su 7 gimnazijomis, tarp kurių ir Vilniaus rajono Mickūnų bei Pagirių gimnazijos.

Lyginant 2021 ir 2020 metų gimnazijų biologijos pasiekimų reitingus, šiemet labai ryškų šuolį į viršų padarė Mickūnų gimnazija. Jei 2020 m. buvo 184 vieta, tai šiemet Mickūnų gimnazija gali džiaugtis garbinga 21-28 vieta.

Tarp gimnazijų, geriausiai išmokančių istorijos taip pat pateko Pagirių gimnazija (31 vieta, kai 2020 m. buvo 81) ir Nemėžio Rapolo Kalinausko gimnazija, kuri iš 116 pozicijos peršoko į 35 vietą.

Garbingi reitingai, skirti mokytojams

Žurnalas Reitingai taip pat pristatė daugiau nei 260 iniciatyvių, darbščių mokytojų, kurie verti pagarbos ir padėkos ruošiant mokinius egzaminams. Išskiriant pedagogus, buvo ieškoma tokių, kurie turėtų gana didelį pedagoginio darbo stažą (15-20 metų ir daugiau) ir kurių mokiniai jų mokomo dalyko egzaminą kasmet išlaiko, o gerieji – dar ir labai gerai.

Džiaugiamės, kad šiame garbiame sąraše – net 3 Vilniaus rajono savivaldybės gimnazijų mokytojos. Nuoširdžiai sveikiname ir dėkojame Pagirių gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai Sandrai Čerkienei bei matematikos mokytojai Linai Kondrotaitei, Nemenčinės Gedimino gimnazijos rusų mokytojai Erikai Tašlinskajai.

Neliko nepastebėti ir Vilniaus rajono gimnazijų mokinių pasiekimai olimpiadose. Į gimnazijų reitingą pagal olimpiadų rezultatus pateko Pagirių, Buivydžių Tadeušo Konvickio, Egliškių šv. Jono Bosko ir Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos.


Sveikiname geras reitingo pozicijas pasiekusias mokyklas ir linkime sėkmės!


Įvertinkite naujieną